Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Uit reacties komt naar voren dat mensen de regering en de veiligheidsdienst van Sri Lanka verwijten hun eerdere kennis van mogelijk aanstaande aanslagen niet adequaat te hebben toegepast en hebben ingegrepen. Ik lees het en ben met stomheid geslagen. We kennen de terroristisch3 moslimaanslagen al jaren en wat doen zij, die reageerders/wij zelf? Veel verder dan aandringen op oplettendheid van veiligheidsdiensten komen we niet. Sterker nog we halen IS-strijders en aanhangers zelfs weer terug

Lees meer...

Ik heb nog eens over de klimaatdiscussie en het fenomeen zelf nagedacht. Met aan de ne kant in NL de Jettens en de Klavers en aan de andere kant de Baudets. Dat de aarde opwarmt, heeft mij overtuigd. Of het helemaal komt door de CO2-toename en ons gedrag kan ik niet vaststellen. Ook niet uit de wetenschappelijke bevindingen. Daarvoor is de balans van alle aardse en dampkringfactoren plus de zon nog te complex.Wel weet ik dat wij in ons huis tussen 30.000 en 50 000 euro moeten sparen om

Lees meer...

Een vergelijking tussen de grootmachten maakt duidelijk dat een Europees leger vooralsnog onbestaanbaar blijkt, als het al op zich  wenselijk zou zijn.Amerika kent enorme verschillen in cultuur tussen de staten of noem het provincies.  Florida of Texas of Californië hebben niets met elkaar. Sommige staten zouden zelfs nog onafhankelijk willen zijn. Een eigen land{je} vormend. Maar hoe verschillend ook ze hebben dezelfde Grondwet en regering. Het zijn de taal, de dollar en hun

Lees meer...

FLaten we voortaan om dat meisje te eren spreken van faberachtig als  zwaar onvoldoende kwaliteit en mis-handeling  toon worden gespreid.In de Faber-zaak is sprake van verregaande incompetentie. Neem de navolgende dialoog.Den Dolder: ‘Een nieuwe patiënt? Waar komt u van? O, van het gedetineerdencentrum Vught. Hield bij u de behandeling op?En aan de begeleier uit Vught: Heeft u ook zijn dossier? Nee? Waarom niet, moeten wij helemaal van voren af aan beginnenhet mocht niet van

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?