Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Werk is een boei in de tijdstroom van de dag
Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Er was eens. Met deze drie woorden beginnen sprookjes of een betoog over liefst feitelijke geschiedeniszaken. Er komt ooit is de aanhef van een zin die iets vertelt over de toekomst. Het gaat dan om meer of minder onderbouwde waarschijnlijkheden en geen feiten en vaak ook sprookjes.Maar ER is ook het woorddeel dat een hele wereld aanduidt van verbeteringen of verslechteringen. De zogenaamde stellende trap. Dat begint al met het alles overkoepelende en algemeen kwalificerende woord beter. We

Lees meer...

Een mens waant zich baas over zichzelf en eigenlijk ook wel over zijn leven en alles wat zich daarin afspeelt. We weten dat dit niet helemaal waar is. Sommigen hebben veel meer te vertellen en uit te maken dan anderen. We hebben dus machtige, invloedrijke mensen en meer of minder gedweeë volgelingen of zelfs onbetekenende slaven als menselijke instrumenten. Als we scherp kijken en oordelen zijn we slechts zeer beperkt de baas. In algemene zin gesproken geldt die dominantie in een persoonlijke

Lees meer...

Als het gaat om het levenseinde vind ik ons taalgebruik onlogisch of in ieder geval op een vreemde manier inconsequent. Als iemand, doorgaans hoog bejaard, het moede hoofd neerlegt, de ogen sluit en wegglijdt uit het leven dan noemen we dit een natuurlijke dood. We tekenen ervoor. Ook als een ziekte toeslaat of een vitaal orgaan er de brui aan geeft, zeggen we dat deze mens, weliswaar ongewenst, een natuurlijke dood is gestorven. Zelfs als dit einde gepaard gaat met veel pijn en lijden. Het

Lees meer...

In het zuiden van Soedan heerst een burgeroorlog. Het gros van de mensen aldaar leidt honger, ontbeert schoon water en een adequate gezondheidsdienst of een goed functionerend schoolsysteem, om maar de meest nijpende zaken te noemen. Kortom het is kommer en kwel van de hoogste kwaliteit.Het land ontvangt ontwikkelingshulp. Voor de ontwikkeling van wat? Er zijn blijkbaar wel middelen om aan wapeninkopen te doen. Aan beide zijden van de strijdende partijen. Geen geldhulp meer bieden zou je

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?