Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
We moeten af van de fossiele brandstoffen. Fossiel betekent versteend. Zo bezien zijn kolen fossiel, olie en aardgas nog niet. Kan, maar we moeten fossiel blijkbaar een ruimere betekenis toekennen en dat doet Van Dale ook en  wel als adjectief om aan te geven dat iets uit  de oudheid stemt of een ver verleden. Het gaat dan om tijd en leeftijd en niet om een structuureigenschap.Welaan als we dan naar zonne-energie willen, gaan we naar een bron die miljarden jaren oud is. De zon is

Lees meer...

TOp een paar landen na leven alle landen en hun regeringen op basis van schulden, in casu geleend geld. Zolang men de rente op schuld kan betalen, blijft dit systeem overeind.  Het s een zeer betwijfelbaar systeem. Een gegeven schuld mag best nog groeien als aan de rentelast wordt voldaan. Zie de EU- bezwaren tegen de begrotingsplannen van Italië dat over de grens van  een schuldgroei van 2.8 procent gaat. Men tewijfelt aan hun rentebetalingen, zoals eerder in Griekenland. Frankrijk

Lees meer...

Een kinderpardon is onvermijdelijk. Het is een onmenselijke handeling om kinderen die hier langere tijd vertoeven terug te sturen naar hun vaderland, dat zij vaak nauwelijks meer kennen of hebben leren kennen. Maar een zeer vervelende consequentie is, dat een kinderpardon ook een ouderpardon inhoudt. Kinderen hier laten blijven en ouders wegsturen kan immers ook niet. Verder is het te verwachten dat ook opa’s en oma’s moeten worden toegelaten, want zeg nou zelf een kind heeft toch recht met

Lees meer...

Nederland haalt waarschijnlijk de klimaatdoelstellingen niet. Voor wie bedenkt dat ons land kortgeleden nog voor 90% van de huizen rekende op aardgas voor koken en verwarming is dat geen nieuws. 90%, dat is ongekend veel, hoger dan in welk land ook,  als daar ook nog kantoren, fabrieken en productieprocessen wat betreft energie bij moeten worden gerekend.Die beoogde snelle omslag moet volledig door burgers zelf worden opgebracht. Want welke eigen inkomsten heeft Den Haag anders dan

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?