Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Werk is een boei in de tijdstroom van de dag
Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een mens wordt nog geen miljoen uren oud?! Ja, klopt,  zelfs niet als hij de hoge leeftijd van 100 jaar haalt. Het moge aanleiding zijn tijd als kostbaar te kwalificeren. Ze is schaars.Iedereen heeft het druk of werkt keihard. Zelden hoor je iemand zeggen: "ik werk rustig en ben niet

Lees meer...

Er was eens. Met deze drie woorden beginnen sprookjes of een betoog over liefst feitelijke geschiedeniszaken. Er komt ooit is de aanhef van een zin die iets vertelt over de toekomst. Het gaat dan om meer of minder onderbouwde waarschijnlijkheden en geen feiten en vaak ook sprookjes.Maar ER is ook het woorddeel dat een hele wereld aanduidt van verbeteringen of verslechteringen. De zogenaamde stellende trap. Dat begint al met het alles overkoepelende en algemeen kwalificerende woord beter. We

Lees meer...

Een mens waant zich baas over zichzelf en eigenlijk ook wel over zijn leven en alles wat zich daarin afspeelt. We weten dat dit niet helemaal waar is. Sommigen hebben veel meer te vertellen en uit te maken dan anderen. We hebben dus machtige, invloedrijke mensen en meer of minder gedweeë volgelingen of zelfs onbetekenende slaven als menselijke instrumenten. Als we scherp kijken en oordelen zijn we slechts zeer beperkt de baas. In algemene zin gesproken geldt die dominantie in een persoonlijke

Lees meer...

Als het gaat om het levenseinde vind ik ons taalgebruik onlogisch of in ieder geval op een vreemde manier inconsequent. Als iemand, doorgaans hoog bejaard, het moede hoofd neerlegt, de ogen sluit en wegglijdt uit het leven dan noemen we dit een natuurlijke dood. We tekenen ervoor. Ook als een ziekte toeslaat of een vitaal orgaan er de brui aan geeft, zeggen we dat deze mens, weliswaar ongewenst, een natuurlijke dood is gestorven. Zelfs als dit einde gepaard gaat met veel pijn en lijden. Het

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?