Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Werk is een boei in de tijdstroom van de dag
Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Wij leven in een onvoorstelbare wereld. Oudtijds wisten mensen niet hoe groot de aarde was, wel dat we gezelschap hadden van een zon en wat planeten en daarnaast een aantal sterren en dat er meer mensen leefden dan alleen de doorgaans vijandige groepen uit de directe omgeving. Ook van het aantal dieren had men nauwelijks weet, evenmin als van de vele plantensoorten.Men leefde kortom in een wereld van tientallen, honderdtallen tot aan een paar duizend. Veel volkeren telden tot tien en daarna

Lees meer...

Elk mens is uniek. Deze bewering kan regelmatig worden vernomen. Men geeft er een zekere waarde van personen mee aan. Het komt er op neer dat elk van de zeven miljard mensen die onze planeet bevolken uniek is. Dit leidt tot de vaststelling dat uniek zijn zelf helemaal niet uniek is. Als een mens of een ding ook maar voor een fractie anders is dan een vergelijkbaar individu of object, geldt die uniciteit al. Nu zijn verschillen tussen mensen zeer in het oog lopend. Zeker als het

Lees meer...

Is het een samenloop van omstandigheden of zijn het scheuten van snelgroeiers die de oude boom verstikken? Recent onderzoek laat een drastische teruggang zien in het sperma van de westerse man. Die terugloop kan niet worden geconstateerd bij mannen uit andere continenten. Tegelijk verschijnen er in onze contreien oproepen om jongens weer meer jongens te laten zijn. Zij verschillen van meisjes in gedrag en uitingen en moeten niet opgroeien tot mietjes, maar in hun puberteit hun specifieke

Lees meer...

De wereld wil graag eenheid in de zin van eensgezindheid over de hoge waarde van vrede. Geen oorlogen meer, onderling respect en eerbied voor elkaars domeinen. Dit betekent ook geen zucht naar expansie en andermans bezit. Uit deze doelen komt een zee van afspraken en overeenkomsten voort. Die maar te vaak wankel blijken en om de meest uiteenlopende redenen niet goed uitwerken. Het is bepaald geen geringe opgave. We willen ook eenheid als het gaat om mensenrechten. Iedereen is in beginsel

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?