Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Werk is een boei in de tijdstroom van de dag
Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
De wereld wil graag eenheid in de zin van eensgezindheid over de hoge waarde van vrede. Geen oorlogen meer, onderling respect en eerbied voor elkaars domeinen. Dit betekent ook geen zucht naar expansie en andermans bezit. Uit deze doelen komt een zee van afspraken en overeenkomsten voort. Die maar te vaak wankel blijken en om de meest uiteenlopende redenen niet goed uitwerken. Het is bepaald geen geringe opgave. We willen ook eenheid als het gaat om mensenrechten. Iedereen is in beginsel

Lees meer...

Ruim een eeuw terug nam de ontwikkeling van de krant een grote vlucht. De journalistiek groeide uit tot wat we bestempelden als de Vierde Macht, hoeder en waakhond van de democratie. Kenmerkende eigenschappen: de pers was vrij en   onafhankelijk. Kranten waren geen rijke organisaties. Soms waren eigenaars zelf nog idealistisch en geen beurszoekers.Radio en televisie volgden en introduceerden andere verdienmodellen, waarmee de belangstelling vanuit de commerciële hoek steeg. Nieuws

Lees meer...

U en ik en onze dierbaren leven op deze aardbol. Veel keus hadden we niet. Het is zogezegd een gegeven. Andere bollen à la Terra zijn er niet. In ieder geval niet in de buurt. Het is ook niet zo gemakkelijk. Lui van onze soort hebben een eigen temperatuur van tussen 35 en 37ºgraden Celsius. We kunnen een buitentemperatuur lijden van tussen min 20 en plus 30 º en dan houdt het zo ongeveer wel op. Dat vergt nogal wat precisie in kwantitatiet opzicht als het gaat om de verhoudingen en afstand

Lees meer...

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “Er wonen wezens, die voor het merendeel uit water bestaan en een zestal basiselementen, afkomstig van gestorven zonnen. Ze hebben geen gemeenschappelijke naam. Terranen zou kunnen. Wij noemen ze vooralsnog Aardenaars. Zij streven naar harmonie, eenheid en vrede. Edoch, ze spreken 6000

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?