Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Zij die mij kennen, weten dat ik veel ontleen aan natuurkunde en mij niet louter baseer of richt op de gedragswetenschappen. Deze laatste vertellen veel over het menselijke gedrag (individueel), de geestelijke situatie (psyche) of maatschappij-ontwikkelingen (sociaal-maatschappelijk), maar over onderliggende processen of invloedrijke factoren gaan zij in beginsel niet. Toch valt daar veel te leren en zoniet diect toepasbaar dan toch zeker zet die immateriële wereld aan het denken en

Lees meer...

Het is voor mij een trieste constatering, maar geld heeft de sportiviteit vermoord. We zagen de voorbodes al. De eerste concrete voorbeelden zijn minstens drie decennia oud. Ik ben geneigd de lawine aan affaires te kenschetsen als een definitieve cultuuromslag op ethisch (sport)gebied. Is er een verbinding met ons vakgebied van de communicatie? Ik zie er minstens twee. Het begrip sporthelden, want zo betitelen we tegenwoordig onze topsporters, is definitief bezoedeld. Wat betreft reputatie en

Lees meer...

Branding, identity, story telling, aantrekkelijk geëtaleerde workshops rollen van de lopende band in ons vak. Door de crisis belanden bedrijven aan de rand van de afgrond. Redden zij het door aan deze communicatieonderwerpen meer aandacht te geven? Of leven en werken communicatoren hiermee buiten de werkelijkheid?Als je bijvoorbeeld op dit moment baas bent bij een bouwbedrijf (klein, middelgroot, groot) staat het water je aan de lippen. Sterker nog menig kleinere bouwondernemer heeft het

Lees meer...

De EU-commissie informeert vooral via externe media of de nationale regeringen de burgers over het belang en de waarden van de Europese Gemeenschap. Als leiders van de grootste organisatie in dit werelddeel beschikken zij opmerkelijk genoeg niet over een eigen medium. De informatie toont het beeld van een enorme verstrooiing langs duizenden lokale en internationale kanalen.De EU hanteren een zendmodel. Op zich niet onbegrijpelijk, want hoe moet je communiceren in een dialoogvorm met 300

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?