Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Stel Nederland heeft 450 miljard euro staatsschuld. De regering geeft nog steeds meer uit dan er binnenkomt, dus de schuld groeit nog elke dag en daarmee ook de te betalen rente.De economie groeit niet. De Nederlande economie krimpt. Sommige economen –niet de minsten- bevelen Keynesiaans aan extra investeringen te doen, opdat de economie weer beter gaat draaien en groeien. De premier heeft als oplossing dat burgers meer moeten gaan uitgeven en minder gaan sparen en aldoende die economie

Lees meer...

Mensen scheppen een cultuur en cultuur vormt mensen. Het is een iteratief proces. Er is niet zoiets als de cultuur. Elk geheel van gedragingen, uitingen of collectieve optredens kan als een vorm van cultuur worden omschreven. Zo doen we dit hier? Cultuur kent tradities zowel als voortschrijdende ontwikkelingen. Het cultuurvormende proces kent vier onderling verbonden niveaus:- de individuele persoonlijkheden (hoe iemand denkt, voelt en doet);- het praktijkgedrag en de producten die hieruit

Lees meer...

Verloren miljarden in Griekse cultuur: een communicatiecultuur voorbeeldEen tweetal dagen terug schreef ik over het zware, langdurige werk om de cultuur te veranderen van een organisatie of een heel land. Zwaar en complex, omdat op vier niveaus, onderling verbonden en elkaar beïnvloedend, met diepe wortels veranderingen, moeten worden aangebracht. Een regelrecht praktijkvoorbeeld is Griekenland. Om financieel weer boven water te komen moet de Griekse maatschappij drastisch veranderen. De

Lees meer...

Communicatie en strategische communicatie als kritische succesfactorIn mijn boek "Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken" geef ik aan, dat de aanspraak die communicatoren kunnen maken op de erkenning van communicatie als organisatieproces met de waarde van kritische succesfactor stoelt op de navolgende argumenten. De waarde van strategische communicatie is daarmee impliciet ook aan de orde, maar niet zonder kritische bezwaren. Hierop kom ik een andere keer

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?