Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
In het december/januari-nummer van Logeions verenigingsblad C staat een artikel met als titel Kritisch kijken naar online content. De schrijfster is Natanja de Bruin, online adviseur. Ik deed wat zij aanbeval en keek kritisch naar haar print content. Ik vind het overigens los van de inhoud wel een betwijfelbaar redactioneel beleid of een lid van de redactie een artikel mag plaatsen, dat over de eigen zaak gaat en een persoonlijk belang dient.Omdat ik mijzelf geen kenner van de moderne media

Lees meer...

Het jaareinde klonk nabij. De stad was vol van wild gerucht. Met luide knallen en voortijdig afgeschoten vuurwerk gaven de mensen de inhoud van het oude en de verwachtingen voor het nieuwe jaar aan. Onbewust een bittere symboliek. In het nauwe straatje kwam het lawaai gedempt door. De oude huizen, waarvan de gevels bij elkaar steun zochten, namen niet aan de feestvreugde deel. Voorbijgangers in de aangrenzende straat kruisten het steegje met huiver in de rug. Zelfs voor de vele, uitgelaten

Lees meer...

In de Kerstrede van Hare Majesteit komt in de tekst, die circa 650 woorden omvat, 10 keer het woord vertrouwen voor. Trouw komt twee keer voor. Wantrouwen en zelfvertrouwen elk één keer. Vanuit de politiek klinken dezelfde teksten op: het vertrouwen van de bevolking moet worden hersteld. Ook tussen banken en klanten, tussen ziekenhuizen en patiënten, tussen de priesterkaste en de gelovigen, tussen de wielrenners en het publiek, tussen de wetenschappers en hun aanhangers.Een eerste

Lees meer...

Wat leert de kennis-houding-gedrag trits ons communicatiedeskundigen over de doodschoppen? Er zijn vele invalshoeken. Ik loop er enige langs. In dit geval ben ik een langjarige ervaringsdeskundige, omdat ik zelf voetbalde van mijn negende tot mijn 31-ste. En ook daarna nog ruim betrokken raakte bij deze op zich mooie sport.Eerst het feit. Drie, misschien zelfs vier jonge voetballers schoppen een grensrechter zo in elkaar en tegen zijn hoofd, dat hij er door overlijdt. Elke zinnige

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?