Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Zoals in zovele vakken zijn beroepsbeoefenaren vooral geneigd te lezen wat vakgenoten en wetenschappers uit dezelfde discipline ontdekken en publiceren. Communicatoren zouden zich ervan bewust dienen te zijn, dat hun vak vooral een leenvak is. Het is zelfs in hoge mate betwijfelbaar in hoeverre communicatie een zelfstandige wetenschap is en niet vooral of zelfs geheel leunt en steunt op andere disciplines. In het boek De Bonobo en de tien geboden verhaalt Frans de Waal van zijn bevindingen

Lees meer...

Brown is behalve een makkelijk leesbare schrijver en een goede plotbedenker vooral ook slim. Zijn onderwerpen richten zich op mysteries en feiten, die weliswaar geromantiseerd of gedramatiseerd grotendeels historisch zijn na te gaan en wat betreft locaties veelal te bezoeken. In Inferno, zijn jongste laptopvrucht, neemt hij als thema de overbevolking. Een enorm probleem waarvan we massaal wegkijken. Lees rustig door, ik verklap niets van de plot.Op pagina 106 van de Nederlandse versie toont

Lees meer...

Nog niet hebben overheid, KNVB en clubs afgesproken een respectactie te beginnen om het geweld op voetbalvelden terug te dringen of het aantal knokpartijen, kopschoppen en molestaties neemt schrikbarend toe. Schrikbarend is in dit geval wekelijks. Zelfs tijdens een wedstrijd tussen eenbenigen kwam het tot een handgemeen. Nu kan het natuurlijk zo zijn, dat de aandacht voor het onderwerp en het meldpunt meer vandalisme in de openbaarheid doen belanden, maar dan is de vervelende conclusie, dat

Lees meer...

De Giroloterij, maatschappelijk partner van de eredivisie, zo wordt de populaire sportuitzending ingeluid. Dit is reclame maken door de ene organisatie te verbinden aan de andere dan wel een veel bekeken programma. Merk zoekt merk. Niets mis mee. Gebeurt talloze malen. Maar wat betekent in dit verband ''maatschappelijk" partner.Sinds 'maatschappelijk verantwoord handelen of ondernemen (mvo) een nieuw etiket is geworden, waarmee bedrijven en andersoortige organisatie willen laten zien, dat

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?