Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Mensen met een kantoor of managersbaan beginnen steeds meer op seizoensarbeiders te lijken. Hierdoor ontstaat een concentratie van activiteiten in vollopende werkmaanden en een terecht gevoel van drukte en stress. We doen het onszelf aan. Vorige week fileerde ik het werkjaar in slaap-, werk- en vrijetijdsuren. De vrije uren per jaar bedragen circa 2x zoveel als de werkuren. Vreemd genoeg verzucht iedereen dat hij of zij het zo druk heeft, terwijl de eigen keuzes dit vooral bepalen. Hierbij

Lees meer...

Druk, druk, druk. Opzij, opzij, opzij, we hebben zo’n verschrikkelijke haast? Stress, burn out en dat knagende gevoel, dat we alsmaar tijd tekort hebben en aan sommige zaken niet of onvoldoende toekomen. Een koele analyse van onze tijdseenheden en –besteding levert een ontnuchterend beeld op.Een normaal jaar heeft 8760 uren. Als u elke dag 8 uur slaapt - velen doen dit korter – komt dit neer op 2920 uren in een jaar. Dan houdt u 5840 uren over. Een werkjaar heeft ongeveer 220 werkdagen (365

Lees meer...

Leef ik nog wel in het zelfde Nederland van 30, 40 jaar geleden. Dan bedoel ik niet de maatschappelijke en technische veranderingen zoals we die allemaal kennen. Nee, ik duid op de moraal. De hausse aan affaires is opvallend. Is dit een actueel verschijnsel van de moderne moraal of gaat de openheid (communicatie) verder dan toen door moderne media?Even een actuele opsomming. Een groep aan projectontwikkeling gebonden zakenlieden fraudeerde op tot dan ongekende schaal. Deze sector lijdt

Lees meer...

Gisteren (16 nov) ontspon zich tijdens een bijeenkomst van communicatiedeskundigen een interessant debat, aangezwengeld door de gastvrouw. Het vertrekpunt vormde de vraag: als het zo is, dat er een beweging op gang komt, die het maatschappelijk wenselijk acht, dat we van een ik-gerichte (me) economie naar een wij-gerichte (we-economy) overgaan, welke bijdrage zou hieraan dan door communicatoren kunnen worden geleverd?Of het zo is, dat met die overgang van ‘me’ naar ‘we’ een begin is gemaakt

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?