Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Dit is een commentaar op beoordelingen van economen in de NRC van gisteren over het regeerakkoord. Van de crisis kunnen we maar door één therapie worden genezen: groei. De ene econoom pleit voor meer investeringen van de overheid in projecten die banen op leveren, opdat meer mensen meer werk en meer te besteden hebben, waardoor de economie aantrekt. In tijden van crisis is dit de aanbeveling van Keynes. Als de markt de economie niet kan aanjagen moet de overheid dat doen. Dan maar een

Lees meer...

Stel, dat we het regeerakkoord beschouwen als een complex pakket van bezuinigingsmaatregelen en sociale hervorming (inkomensnivellering), dat hoogst noodzakelijk is gezien de erbarmelijke staat van de overheidsfinanciën en sociale ongelijkheid.  De overheidsschuld is immers opgelopen naar meer dan 410 miljard euro. Dan kunnen we dit akkoord en pakket beschouwen als zijnde van strategische waarde. Hierbij past een communicatieplan van hoge kwaliteit. Daarvan bleek in de afgelopen week

Lees meer...

Het kapitalisme is een stelsel, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren. Die productiemiddelen vormen het kapitaal (en de rijkdom) van de bezitters. Om te kunnen produceren moeten er eerst die middelen zijn en vervolgens een afzetgebied ofwel markt. Die markt c.q. verkoop van producten moet winstgevend zijn. Zoniet dan ontbreken de gelden om die middelen (grondstoffen, fabrieken en machines) te onderhouden en vernieuwen en de ‘arbeiders’ te betalen. Deze laatste zijn

Lees meer...

Ik schreef er vier keer eerder over; voorzeggend dat de Grieken de bezuinigingen niet op de afgesproken tijd rond zouden krijgen en hun schulden niet kunnen aflossen. Ze krijgen nu twee jaar uitstel om de norm van 3% te halen en andermaal 20 miljard euro steun.De feiten zijn dus:De schuld loopt nog fors op ( boven de pactnorm en extra leningen en hogere rente);Nederland moet nogmaals bijspringen, ook al zei Rutte ‘ze krijgen geen cent meer.’De roomskatholieke kerk in Griekenland is

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?