Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Stel, dat we het regeerakkoord beschouwen als een complex pakket van bezuinigingsmaatregelen en sociale hervorming (inkomensnivellering), dat hoogst noodzakelijk is gezien de erbarmelijke staat van de overheidsfinanciën en sociale ongelijkheid.  De overheidsschuld is immers opgelopen naar meer dan 410 miljard euro. Dan kunnen we dit akkoord en pakket beschouwen als zijnde van strategische waarde. Hierbij past een communicatieplan van hoge kwaliteit. Daarvan bleek in de afgelopen week

Lees meer...

De gouden pijlers van objectieve en pure communicatie zijn: waarachtigheid, volledigheid en tijdigheid. Waarachtigheid veronderstelt kloppende en verifieerbare feiten. Van volledigheid is sprake als alle feiten en toedrachten bekend zijn en worden meegedeeld. Tijdigheid betreft de doelmatigheid van communicatie. Iemand meedelen, dat hij voorzichtig moet rijden, omdat het erg glad is, heeft geen zin, als de ontvanger al geslipt is en tegen boom is gereden of nog zinlozer als deze al is

Lees meer...

Ik schreef er vier keer eerder over; voorzeggend dat de Grieken de bezuinigingen niet op de afgesproken tijd rond zouden krijgen en hun schulden niet kunnen aflossen. Ze krijgen nu twee jaar uitstel om de norm van 3% te halen en andermaal 20 miljard euro steun.De feiten zijn dus:De schuld loopt nog fors op ( boven de pactnorm en extra leningen en hogere rente);Nederland moet nogmaals bijspringen, ook al zei Rutte ‘ze krijgen geen cent meer.’De roomskatholieke kerk in Griekenland is

Lees meer...

Mevrouw Lagarde, directeur van het IMF stelt voor Griekenland nog twee jaar te geven om de bezuinigingen en de resultaten ervan aldaar een kans te geven. Dit betekent dat er op korte termijn nog geen uitzicht is op lagere overheidsbestedingen en hogere (belasting)inkomsten. Aangezien de Griekse staat nu al niet aan haar verplichtingen kan voldoen of geld genoeg heeft voor binnenlandse betalingen (ambtenarensalarissen bijvoorbeeld) , betekent dit dat er nog twee jaar dik geld naar de Helleense

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?