Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Er is onmiskenbaar een teneur om korte zinnen te schrijven. De moderne media en hun kosten leggen hun format dringend op. Wie twittert een mooie zin van 50 woorden? Het argument is dat men in een lange zin onderweg de draad kwijt raakt. En dat de boodschap niet overkomt, als je het niet in twee, korte zinnen kan zeggen. In een goede lange zin hoeft niemand de weg kwijt te raken, die zich inzet en oefent. Je kunt als schaker één zet vooruit denken, maar ook vijf of zes. Het is altijd een

Lees meer...

Geloof het of niet, maar op de radio hedenochtend verwees een journalist naar het onzekerheidsprincipe van Heisenberg en de mediabetrokkenheid bij de rel in Haren. Precies wat ik onder meer betoog in mijn boek Verbonden Ietsigheid, dat handelt over kwantumfysica en communicatie. Hoe zit dat?Dezer dagen wordt er veel geschreven en gediscussieerd over de rol van de media (conventionele en sociale) in het ‘opstoken’ of verergeren van de toestand rond het Facebook-feest in Haren. De journalist

Lees meer...

Met Curaçao, waar de regering corrupt is en de politieke cultuur abominabel, is een groot belang gemoeid, want Curaçao ligt strategisch. Volgens de politiek maakten we ‘harde’ afspraken toen we 1,4 miljard euro schuld kwijtscholden, maar de net vertrokken leider Schotte, veegde daags na tekening en ontvangst van het bedrag, de harde afspraak van tafel. Wat betekent hard in dit geval? Welke sanctie heeft Nederland bij het niet nakomen van die afspraken. Niets, nana, niente. 1,4 Miljard het

Lees meer...

In de ‘Wereld draait door’ besteedt de presentator op 18 september jl. aandacht aan een pas uitgekomen boek van een Amerikaanse mevrouw met de titel Vagina. Nog voordat hij verder een woord had gezegd, dacht ik, dat wordt een beststeller. De schrijfster is binnen drie maanden miljonair. Het woord een schoolvoorbeeld van de moderne debiliteit van gedachteloze vulgariteit. Zeker met zo'n naakte titel.De schrijfster baseert haar boek op een persoonlijke ervaring. Zij had vroeger orgasmes die

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?