Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Gisteren (16 nov) ontspon zich tijdens een bijeenkomst van communicatiedeskundigen een interessant debat, aangezwengeld door de gastvrouw. Het vertrekpunt vormde de vraag: als het zo is, dat er een beweging op gang komt, die het maatschappelijk wenselijk acht, dat we van een ik-gerichte (me) economie naar een wij-gerichte (we-economy) overgaan, welke bijdrage zou hieraan dan door communicatoren kunnen worden geleverd?Of het zo is, dat met die overgang van ‘me’ naar ‘we’ een begin is gemaakt

Lees meer...

De crisis rond de onuitvoerbaarheid en het verzet tegen de zorgplannen van dit kabinet legt een situatie bloot die vanuit communicatie en democratisch rationalisme gezien, zeer verontrustend is. Ik duid niet op de in alle opzichten hopeloze manier, waarop de plannen en vooral dit voornemen naar buiten zijn gebracht. Ik durf zelfs te stellen, dat het niet anders had gekund. Dit is dan weliswaar geen verontschuldiging, maar wel een verklaring. Waardoor kom ik tot deze bemerkingen?Noch Rutte

Lees meer...

En nu for something totally different, zoals John Cleese met de Monty Python-genoten placht te zeggen. Apensex. Mensen en apen hebben een gemeenschappelijke voorouder. Sommige apensoorten staan dichterbij de mens dan andere. Als het evenwel om sex gaat, is de mens recordhouder en van alle markten thuis. Lees mee, stuur door en vermaak het kerstbezoek ermee.Orang Oetans. Mannetjes en vrouwtjes leven apart. Wellicht heeft vooral het mannetje er een bedoeling mee, want hij bezoekt diverse

Lees meer...

Dit is een commentaar op beoordelingen van economen in de NRC van gisteren over het regeerakkoord. Van de crisis kunnen we maar door één therapie worden genezen: groei. De ene econoom pleit voor meer investeringen van de overheid in projecten die banen op leveren, opdat meer mensen meer werk en meer te besteden hebben, waardoor de economie aantrekt. In tijden van crisis is dit de aanbeveling van Keynes. Als de markt de economie niet kan aanjagen moet de overheid dat doen. Dan maar een

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?