Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
In de ‘Wereld draait door’ besteedt de presentator op 18 september jl. aandacht aan een pas uitgekomen boek van een Amerikaanse mevrouw met de titel Vagina. Nog voordat hij verder een woord had gezegd, dacht ik, dat wordt een beststeller. De schrijfster is binnen drie maanden miljonair. Het woord een schoolvoorbeeld van de moderne debiliteit van gedachteloze vulgariteit. Zeker met zo'n naakte titel.De schrijfster baseert haar boek op een persoonlijke ervaring. Zij had vroeger orgasmes die

Lees meer...

Is het zogenoemde strategische stemmen wel strategisch? Het is een vlot gevonden aanduiding van onderzoeksbureaus. Alom overgenomen door de journalistiek en vervolgens de politici zelf. Een ontleding van de strategische aspecten.Een strategie richt zich normaliter op een wat langere termijn en op een aanpak, die moet leiden tot een resultaat van groot belang voor de eigen positie. Anders is er gewoon sprake van een plan, plannetje of alledaagse handelingsaanpak en past het zware woord

Lees meer...

- Hoe staat de staat er voor?- De staat staat in het rood.- Mooi is dat. Ik werk mij blauw en mijn land staat in het rood.- En als je kleurenblind bent?- Dan wordt het zwart voor je ogen.  
Nederland heeft gekozen en duidelijker dan aanvankelijk gedacht en verwacht. De kiezers geven in meerderheid de voorkeur aan een sociaal liberalisme of een liberaal socialisme. Anders gezegd: een goede economie en werkgelegenheid (PvdA) met een redelijke dosis profijt ( VVD). Voor dat profijt is voldoende, economisch gunstige arbeid nodig. Voor dat werk is voldoende geld een voorwaarde als het om innovatie en investeringen gaat. Zo bezien liggen de VVD en de PvdA zij aan zij. Het gaat in

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?