Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Eerder schreef ik op deze site, dat het gezegde “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” een mythe is. Een beeld zonder tekst of toelichting leidt alleen tot pure interpretatie bij de ontvanger. Hiermee wordt de boodschap van het beeld ingevuld door de kennis, ervaring en actuele toestand van de kijker/ontvanger. Het is zelfreflectie en louter subjectief. Het beeld wordt geladen door de kijker. Recent vonden twee voorvallen plaats, die aangeven hoe voorzicht we moeten zijn met die subjectieve

Lees meer...

Een aanzet om te komen tot een overzicht van wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan het informatieverkeer, ten einde te geraken tot een meer exacte benadering van het communicatieproces. Als definitie voor communicatie wordt gehanteerd: de uitwisseling van informatie. Deze definitie omvat ook anorganische en organische, niet-menselijke communicatie.Een stelsel van fundamentele informatiewetten beschrijft alle communicatie.Communicatie vertoont een regelmatig en voorspelbaar

Lees meer...

Stel je bent communicatieradviseur en wordt gevraagd om een complexe fusie te begeleiden, waarin versmelting van bedrijfsculturen, marktposities, activiteiten en personeel aan de orde is, wat zou je adviseren?De casus betreft 27 bedrijven. Ze hebben een uiteenlopende historie, waarbij er in het verleden sprake was van heftige concurrentie en diverse pogingen tot vijandige overnames. De directies hebben verschillende doelstellingen en eigen belangen in hun respectievelijke zaken. In

Lees meer...

Wie zich naar behoren gedraagt en zich voegt naar de als democratische rechtstaat afgesproken wetten veroorzaakt voor de totale gemeenschap geen lasten. Wie zich misdraagt kost de gemeenschap geld. Waarom zien we gedrag niet verdisconteerd in de belastingen. Ofwel de vervuiler betaalt?Het idee is een bonus-malus systeem. Iedere Nederlander die begint te werken betaalt of er nu veel wordt verdiend of minder 33,3% belasting op elke euro. Eenderde voor de gemeenschap, tweederde voor de burger

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?