Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
“Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit”, is in beoordelingssituaties een veelgehoorde opmerking. Ik kan net niet stellen, dat er geen kwaliteiten zijn, maar mijn standpunt komt er dicht bij in de buurt. Wat zijn mijn argumenten?In de praktijk gebruiken we het begrip kwaliteit of  in de betekenis van hoedanigheid (neutraal) of we streven  overwegend naar goede eigenschappen (positief) door het bestaande te verbeteren of slechte kwaliteit te elimineren. Laten we eens een

Lees meer...

Zijn dit de drie www’s  van 2012? Meer zicht op de waarheid door de kracht van het mondiale communicatienetwerk. Wat of wie kan zich nog verschuilen?  Werkelijkheid, omdat de waarheid het goede en het kwade zichtbaar maakt. Wijsheid, omdat dit binnen het domein van de intellectuele economie schaars goed is.Brandhaarden en brandende kwesties laaien op, want macht en eigenbelang zijn onuitputtelijke, fossiele bronnen. Zij  komen voort uit ons wezen als biologische hoogtepunten

Lees meer...

Wat communiceert de wereld ons via gedrag? Het is verleidelijk om vooruit te blikken. De eindejaarsneiging van alle amateurfuturisten, trendwatchers, issue-analisten en mediaprogrammamakers en –presentatoren. Hoop, verwachting en waarschuwingen gaan als vuurwerk en knalpotten de lucht in.Het is massaal opportunisme en doemdenken tegelijk. We hebben nog bij lange na niet de goede voornemens van 2011 gerealiseerd of die van voorgaande jaren of we starten met de doelijst voor 2012. Wat een

Lees meer...

Het rapport van de Commissie Deetman over het misbruik van kinderen binnen de instituties van de katholieke kerk en door haar geestelijken doet in feite hetzelfde als de vertegenwoordigers van die kerk en het instituut als geheel: verhullen.  Door veel te milde termen te gebruiken. Verder houdt de kerk er een kronkelredenering op na als het om imago gaat.Laat ik vooropstellen, dat de Commissie Deetman een  grondig onderzoek heeft gedaan naar de misstanden in de roomskatholieke

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?