Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
NRC van 29 oktober; twee artikelen. <7 miljard aardbewoners, nu op weg naar de 8> en . Ogenschijnlijk hebben deze onderwerpen niets met elkaar te maken. Er is echter wel degelijk een raakvlak. Verder hoe communiceren we erover? En wie zit aan het strategische stuur? Raakt het ons dagelijkse werk?Anderhave week geleden schreef ik een kort artikel, waarbij ik de berichtgeving over de neutrino-sneller-dan-het licht-meting aangreep om u een bizar rekenbeeld voor te schotelen. Ter

Lees meer...

Licht is de snelste informatiedrager. Of gaan neutrino''s sneller, zoals recente bevindingen lijken aan te geven? In media, die informatie uitwisselen, zijn communicatiedeskundigen qualitate qua geïnteresseerd , toch? We staan voor een vermenigvuldiging en verplaatsing die ons zelfs sneller zou doen bewegen. Gekke bewering? Oordeel zelf! Gaan mensen informatie sneller dan het licht verspreiden?Communicatiedeskundigen staan op de grensovergang tussen de organisatie, waarvoor zij werken, en

Lees meer...

Als de EU in deze crisistijd zouden worden vergeleken met een ziekenhuis, dan ontstaat het volgende beeld. Er zijn stervende patiënten aan wier bedden de dokters eindeloos staan te praten over de juiste ingrepen. Bloed- en andere transfusiestoffen worden weggehaald bij andere, minder zieke patiënten.De bloedbanken liggen zelf aan een infuus en halen hun levensstof in eerste aanleg ongemerkt weg bij niets vermoedende bezoekers. Het ziekenhuis bestuur overlegt niet met de patiënten, met de OR

Lees meer...

In de praktijk heet het, dat we mensen ruim van tevoren moeten uitnodigen voor een gebeurtenis anders is hun agenda al volgelopen. De vraag is of dit eigenlijk wel zo is en of die vroege aankondiging dan ook werkt. Een kleine beschouwing over de pr-praktijk. De wereld verandert er niet door, maar we moeten ook niet meegolven met foute veronderstelingen.Vroeger in de jaren '60 en '70 nodigden we mensen een twee- of drietal weken van te voren uit voor een receptie of een andere bijeenkomst

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?