Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Als de EU in deze crisistijd zouden worden vergeleken met een ziekenhuis, dan ontstaat het volgende beeld. Er zijn stervende patiënten aan wier bedden de dokters eindeloos staan te praten over de juiste ingrepen. Bloed- en andere transfusiestoffen worden weggehaald bij andere, minder zieke patiënten.De bloedbanken liggen zelf aan een infuus en halen hun levensstof in eerste aanleg ongemerkt weg bij niets vermoedende bezoekers. Het ziekenhuis bestuur overlegt niet met de patiënten, met de OR

Lees meer...

In de praktijk heet het, dat we mensen ruim van tevoren moeten uitnodigen voor een gebeurtenis anders is hun agenda al volgelopen. De vraag is of dit eigenlijk wel zo is en of die vroege aankondiging dan ook werkt. Een kleine beschouwing over de pr-praktijk. De wereld verandert er niet door, maar we moeten ook niet meegolven met foute veronderstelingen.Vroeger in de jaren '60 en '70 nodigden we mensen een twee- of drietal weken van te voren uit voor een receptie of een andere bijeenkomst

Lees meer...

Licht is de snelste informatiedrager. Of gaan neutrino''s sneller, zoals recente bevindingen lijken aan te geven? In media, die informatie uitwisselen, zijn communicatiedeskundigen qualitate qua geïnteresseerd , toch? We staan voor een vermenigvuldiging en verplaatsing die ons zelfs sneller zou doen bewegen. Gekke bewering? Oordeel zelf! Gaan mensen informatie sneller dan het licht verspreiden?Communicatiedeskundigen staan op de grensovergang tussen de organisatie, waarvoor zij werken, en

Lees meer...

De energie- communicatierevolutie en biofotonen; twee verwijzingen naar de relatie tussen natuurkunde en communicatie, maar nu ook in de directe praktijk. Voor wie mijn boek Verbonden Ietsigheid aanschafte en las geen nieuws.In het NRC van 9 september, bijlage Ode voor intelligente optimisten: Jeremy Rifkin, econoom, energiedeskundige en adviseur EU (o.a) predikt in zijn nieuwste boek de komst van de Derde Industriële revolutie als combinatie van energie en communicatie. In dezelfde special

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?