Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Internet beïnvloedt wel ons gedrag en onze sociale omgang, maar wijzigt niets aan ons fundamentele denksysteem. Althans niet op een korte, voor mensen overzienbare tijd. Maar misschien is er een uitzondering. Eén die overigens in het Edge-boek niet aan bod komt, maar in mijn beschouwing hieronder wel.Als de 151 wetenschappers en andersoortige ervaringsdeskundigen het ergens over eens zijn, is het wel dat Internet niet bewerkstelligt dat we anders gaan denken in de zin dat ons fundamentele

Lees meer...

151 denkers over de invloed van Internet. Drie artikelen in drie achtereenvolgende weken op deze kennissite met een inkijk in het fenomeen van de grootste kennis-  en netwerkrevolutie sinds de boekdrukkunst. Een must voor communicatoren.Eerst een algemene statistiek van de 151 aangeschreven deskundigen, dan hun gedetailleerde meningen en tot slot een samenvatting en eigen visie van uw siteredacteur.  Komt dit lezen!Deze serie van artikelen is gebaseerd op de uitgave van Edge. Uit

Lees meer...

In dit artikel ga ik wat meer gedetailleerd in op de zienswijze en mening van de 151 door Edge-bevraagde wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren.  Eerst enige titels van hun bijdragen, die de diversiteit aangeven: - De onzichtbare academie, - Nettovooruitgang, -Seks heeft zijn tijd gehad, - Nivellering, het einde van diversiteit?, - De achteruitgang van voorspelbaarheid en kennis, - Een mondiaal brein, - De vierde fase van homo sapiens, De virtualisering van

Lees meer...

In het Griekse drama en de Lybische kwestie worden door de leiders noodzakelijke voorwaarden voor een goede strategie en aanpak verontachtzaamd. Wat ondernemers en organisatieleiders in het algemeen wel uit hun hoofd laten, tenzij ze willen avonturieren, wordt door EU-politici en nationale regeringsleiders met droge ogen toegepast. De EU graaft zijn eigen graf. Het orakel van Delphi zal voor eeuwig zwijgen. De Arabische lente gaat in Lybië de herfst in. Waarom worden elementaire strategische

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?