Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Dialoog, tweerichtingsverkeer, two-way symmetric communication: waarachtige, moderne communicatie moet van twee kanten komen en op basis van gelijkwaardigheid. Inhoud en timing zijn ook belangrijke componenten. Evenals als begrip en respect voor de ander: wijsgerige communicatie is het onderwerp bezien door de ogen van de ander.Het is volbracht, verzuchtte minister Borst en half christelijk Nederland viel over haar heen. Normaal wordt een Bijbels citaat blijde toegejuicht. Maar van één van

Lees meer...

Communicatie is een brugfunctie, wars van eenzijdigheid en dogmatiek.  Gericht op hersenverrijking, niet op hersenspoeling. Het vakgebied (geen vak) staat voor enorme spanningsvelden, kloven en paradoxen. Ik loop er enige langs en kom met een eenvoudig uit te voeren aanbeveling tot bruggenbouw van primaire aard.Wat scheidt ons zoal. De neiging tot individuele grenzenloosheid versus sociale kaders en plichten. Fundamentele onzekerheid in natuurkunde en filosofie tegenover

Lees meer...

Wachtlijsten in de ziekenhuizen. Hoe kan dat?  Is er te weinig van iets of juist teveel? Bij te weinig kan worden gedacht aan: ziekenhuizen, operatiekamers, dokters of bedden. Bij te veel aan: Nederlanders zijn zieker dan mensen in andere landen, heersen er meer ziektekiemen.Combinaties van een en ander kan ook nog. Te weinig geld kan de oorzaak in deze tijden niet zijn.Het lijkt een overzichtelijk probleem. Men neme vijf goede onderzoekers, drie goede denkers en één goede

Lees meer...

Sir Martin Rees, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge en Asronomer Royal van Engeland schreef recent een boek met als hoofdtitel Onze laatste eeuw en als subtitel УOverleeft de mens de 21e eeuw? Het boek zou verplichte litteratuur moeten zijn op communicatieopleidingen. Niet omdat deze geleerde schrijft over imago´s en reputatiemanagement of andere onderwerpen uit de dagschool van public relations en voorlichting. Wel omdat hij de onderwerpen aansnijdt, waarover de communicatie zou

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?