Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Stel je bent communicatieradviseur en wordt gevraagd om een complexe fusie te begeleiden, waarin versmelting van bedrijfsculturen, marktposities, activiteiten en personeel aan de orde is, wat zou je adviseren?

De casus betreft 27 bedrijven. Ze hebben een uiteenlopende historie, waarbij er in het verleden sprake was van heftige concurrentie en diverse pogingen tot vijandige overnames. De directies hebben verschillende doelstellingen en eigen belangen in hun respectievelijke zaken. In onderdelen komen producten en diensten overeen, maar er zijn ook saillante verschillen. In alle bedrijven zijn er significante aantallen personeelsleden, die de fusie helemaal niet zien zitten.

Door de onderscheiden activiteiten en geschiedenissen hebben alle bedrijven een sterk eigen vakjargon. Ze zijn weliswaar allemaal lid van een internationale bedrijvenorganisatie VNO-NCW, maar hebben weer eigen kringen als het gaat om kleine en grote ondernemingen. Verder zijn de bedrijven gevestigd in landen met een eigen wetgeving en vakbonden en beschikken zij over sterk variërende belangen elders in de wereld. Het enige dat deze bedrijven gemeen hebben is de bank, waarmee ze hun financiële zaken regelen en het feit, dat ze zonder uitzondering grote schulden hebben en lijden onder een inzakkende markt. Daarbij komt dat ze over en weer elkaars leverancier zijn en grote bedragen van elkaar te goed hebben.

Wat zou u doen? De fusie begeleiden en met welke aanpak om alle stakeholders op één lijn te krijgen? Of zou u op grond van uw kennis en ervaring concluderen, dat een dergelijke fusie tot mislukken gedoemd is en geen kans van slagen heeft aleer alle directies op één lijn zitten, bestaand management plaatsmaakt voor nieuwe, niet cultureel sterk verweven leiders en alle personeelsleden diepgaand zijn geïnformeerd over de gevolgen en gevraagd om hun onvoorwaardelijke medewerking. Overigens worden de fusieplannen ook nog eens door actiegroepen van buiten bekritiseerd.

Kortom: wat vertelt uw vakkennis over de slagingskansen?

Welnu de fusie van de EU is zeer wel vergelijkbaar met deze bedrijvenpoging tot een conglomeraat te komen.

Hier ligt een uitgesproken kans om als communicatie-vakgroep naar buiten te treden en vanuit onze kennis over fusies en cultuurveranderingen een oordeel te vellen over de kansen tot een politieke unie, fiscale eenheid en een bankenunie.

Interessante artikelen

Nederland geeft circa 20 miljoen euro meer uit aan een vliegtuig dan noodzakelijk. Wat speelt hier nu weer? De kranten melden het verschil in prijs tussen Boeing en Airbus. Duidelijke argumenten waaro