Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Lance Armstrong biecht op. Alhoewel ? Ik krijg alleen maar meer argwaan en afschuw over de man. Ik leg u uit waarom.

Eerst liegt de man 15 jaar lang. Hij loog niet bescheiden, maar snoeihard. Vele keren. Vervolgens liegt hij ook onder ede. Omdat het onder ede was, neem ik hem dit kwalijk, maar minstens zozeer, omdat hij als geen ander kon bedenken hoe zwaar de bewijslast was die de Usada hem voorlegde. Armstrong bleef koel en glashard in zijn ontkenning en dacht ermee weg te komen. Zijn volharding bewijst zijn bewustheid van onaantastbaarheid.

Hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publiek plus het imago van de sport in het algemeen bedrogen. Al die tijd deerde hem dit niet. Misschien mede omdat hij maar al te goed wist, dat het merendeel van de renners een vorm van doping gebruikte. Hij kwam er mee weg. Zelfs lijkt het er nu op, dat de top van de wielerunie UCI ook van de hoed en de rand wist en misschien wel van het hele uniform.

Verder is ook de Olympische gedachte geweld aan gedaan, want al die renners reden ook onder die vlam.

Armstrong overwon een vorm van kanker. Zijn hele gedrag in aanmerking nemend ontstaat er een psychologisch beeld van een man die zich onoverwinnelijk waant. Hij acht zich god. Hij draaide de hele wereld een loer. En werd steenrijk. Ook toen de bewijzen en beschuldigingen zich opstapelden, bleef hij met dedain en uit de hoogte reageren.

Nu lijkt de wind gedraaid. Diverse rechtszaken hangen hem boven het hoofd of zijn al in gang gezet. Niet in een deemoedige brief of uiting vraagt hij om vergeving. Nee, voluit voor een miljardenpubliek tilt hij een of twee sluiers op, en passant de hoogste bondsleiding al of niet terecht mede beschuldigend. Hij kiest voor Oprah. Ik ben benieuwd hoeveel geld hem dit oplevert. En dan bedoel ik in eerste instantie met dit interview. Het wordt ook nog in twee etappes uitgezonden. Dat betekent twee keer reclame-inkomstenverhogende kijkcijfers.

Armstrong geeft opening van zaken nu partijen hem niet alleen zijn medailles afnemen en hem uitsluiten van officiële sportwedstrijden, maar vooral geld terugeisen omdat hij contractvoorwaarden niet naleefde en imagoschade veroorzaakte.

Koel en berekend als hij is, denkt hij door een publiekelijke schuldbelijdenis (1) minder straf te krijgen, (2) geldelijke claims te verlagen en (3) opnieuw de held te worden als de grote bedrieger die toch maar zijn zonden opbiechtte.

Een Nederlandse renner zei voor de radio al, dat Lance toch zijn grote held (slik) bleef, omdat hij van een peloton waarin iedereen zo ongeveer slikte of spoot toch de sterkste was. De koning der slikkers is alsnog een kampioen in zijn ogen. Over ethisch besef gesproken.

Als Lance ermee wegkomt, straf verminderd ziet en een bewierookte zondaar wordt, hoe kan ik dan mijn kinderen opvoeden en hen uitleggen, dat je wereldberoemd en rijk kunt worden door een hele sector en alle publiek meervoudig te bedriegen, driedubbel te liegen, het vertrouwen in een tak van sport te vernietigen en anderen mee te trekken in de poel des verderfs. In de trant van: de generaals waren ook fout en ik ben maar een soldaat in het leger van gedoopte leugenaars, want allen logen.

Ik trap er niet in. Mijn veronderstellingen zijn de volgende. De man is doortrapt en arrogant. Buitengewoon koel in zijn rederingen waar nog winst kan worden behaald. Hij krijgt nog -let op - voor mij onbegrijpelijk applaus en hij is gelovig.

Voor mij is hij voor eens en altijd ongeloofwaardig en een verachtelijk sujet.