Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

V: Wat verstaan jullie onder progressie?

A: Dat weet je toch wel?

V: Ik denk het, maar jullie gebruik van de term is verwarrend. Dus..?

A: Progressie is in rechte lijn voortgaan. Iemand die progressief is streeft naar vooruitgang.

V: Streeft men dan naar verbetering of verslechtering?

A: Naar verbetering, anders heet het achteruitgang.

V: Dus als iets goed was en slecht werd en je keert terug naar het goede boek je vooruitgang?

A: In die zin, ja.

V: Iemand die terug wil naar het goede in het verleden is dan toch progressief bezig?

A: Zo bezien wel.

V: Mooi je kunt dus conservatief zijn en het goede willen behouden, wanneer de situatie verslechtert en tegelijk daarmee progressief handelen. Duidelijk.

Interessante artikelen

Het heet, dat ik, als ik afgeef op de EU, mij niet gedraag als een Europeaan. Hoe ziet die er dan uit of hoe gedraagt die zich? Een echte Europeaan is voor vrede tussen de landen. In weerwil van de ei


De evolutieleer leert ons dat aanpassing doet overleven. Wie zich niet op tijd kan aanpassen legt het loodje. Het is een meedogenloos mechanisme, dat werkt als een natuurlijke selectie. Een onbewuste


Wat leert de kennis-houding-gedrag trits ons communicatiedeskundigen over de doodschoppen? Er zijn vele invalshoeken. Ik loop er enige langs. In dit geval ben ik een langjarige ervaringsdeskundige, om