Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

V: Wat verstaan jullie onder progressie?

A: Dat weet je toch wel?

V: Ik denk het, maar jullie gebruik van de term is verwarrend. Dus..?

A: Progressie is in rechte lijn voortgaan. Iemand die progressief is streeft naar vooruitgang.

V: Streeft men dan naar verbetering of verslechtering?

A: Naar verbetering, anders heet het achteruitgang.

V: Dus als iets goed was en slecht werd en je keert terug naar het goede boek je vooruitgang?

A: In die zin, ja.

V: Iemand die terug wil naar het goede in het verleden is dan toch progressief bezig?

A: Zo bezien wel.

V: Mooi je kunt dus conservatief zijn en het goede willen behouden, wanneer de situatie verslechtert en tegelijk daarmee progressief handelen. Duidelijk.

Interessante artikelen

En nu for something totally different, zoals John Cleese met de Monty Python-genoten placht te zeggen. Apensex. Mensen en apen hebben een gemeenschappelijke voorouder. Sommige apensoorten staan dichte


Recursieve informatie (in 180 woorden): slogans

Omdat mensen geen tijd of zin hebben om veel te lezen, omdat ze de hele dag al onafgebroken gewilde en ongewilde informatieprikkels ontvangen, onder a