Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

V: Wat verstaan jullie onder progressie?

A: Dat weet je toch wel?

V: Ik denk het, maar jullie gebruik van de term is verwarrend. Dus..?

A: Progressie is in rechte lijn voortgaan. Iemand die progressief is streeft naar vooruitgang.

V: Streeft men dan naar verbetering of verslechtering?

A: Naar verbetering, anders heet het achteruitgang.

V: Dus als iets goed was en slecht werd en je keert terug naar het goede boek je vooruitgang?

A: In die zin, ja.

V: Iemand die terug wil naar het goede in het verleden is dan toch progressief bezig?

A: Zo bezien wel.

V: Mooi je kunt dus conservatief zijn en het goede willen behouden, wanneer de situatie verslechtert en tegelijk daarmee progressief handelen. Duidelijk.

Interessante artikelen

Spms ben ik gevoelig. Vooral voor taal. Zo erger ik mij actueel aan het gebruik van de woorden ‘echt’, alsof men anders de spreker op tv niet gelooft, het woord ‘gewoon’ als een eindeloos gebruikt sto


 Het wordt al met al tenminste negen maanden wachten, voordat de politiek weer op schot komt. In de aanloop naar de verkiezingen worden grote en zelfs dringende zaken niet fundamenteel aangepakt. Bij