Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Waarover te praten tijdens het Paasontbijt? Natuurlijk over het antwoord op de tergende, klassieke vraag: wat was er eerst 1. de kip of 2. het ei?

Welnu het dilemma is:

1. Als de kip er eerst was, uit welk kippeëi kroop deze dan?

2. Omgekeerd als het ei er eerst was, van welke kip kwam dit ei dan?

Het juiste antwoord is: 2, maar de vraag is wel fout. En dus eigenlijk ook dit antwoord.

Het ei was er het eerst anders kun je geen kip krijgen. Het was echter niet het ei van een kip, maar van een op een kip lijkende voorganger, die wel al eieren kon leggen. Evolutionair gezien is er dus een eierenleggend gevogelte geweest dat gaandeweg vergroeide naar wat wij nu als kippesoort betitelen.

De vraag is eigenlijk fout, want moet luiden: volgt u de Godschepping of de evolutietheorie.

Is de kip in één keer geschapen, dan valt het antwoord onder de schepping ofwel genesis: "En God schiep ook de kip."

Je hebt dan namelijk gelijk een uitbroedende moederkip. Dus de kip was dan eerst.

Is de kip de zoveelste schakel in de biologische, evolutionaire ontwikkelingsketen, dan is er aanvankelijk geen kip maar een overgangsfase tussen de kip-voorloper, die wel eieren kon leggen en uitbroeden. Van kip is er dan pas sprake toen de mens een en ander ging onderscheiden en de huidige vorm kip noemde onder de tekst: "Kip ik heb je." Die overgangsfase kan wel de nodige eeuwen hebben geduurd.

Strikt genomen wijst dit erop dat de vraag ook in een ander opzicht fout is.

Er is natuurlijk nooit op één moment maar één kip geweest. Er waren voorlopers die langzaam overgingen tot het kippesoort-stadium met even zovele bijbehorende eieren. De vraag moet dus luiden: Wie waren er het eerst de kippen of de eieren?

Die vraag is trouwens ook weer lastig en heeft twee mankementen. Ten eerste: Waren die eieren dan wel kippeëieren als de kippen als zodanig nog niet bestonden? Nee, dus. Ten tweede; hier volgt uit dat je, als je de vraag stelt zoals gebruikelijk, het woord ei niet op kip kan slaan. Dit betekent, dat we de vraag moeten verplaatsen naar: Wat was er eerst 1. de voorloper-kip of 2. het voorloperkippeëi. En zo terug tot aan de oerknal. Onderweg zijn er nog grappige tussenantwoorden, zoals: Wat was er het eerst de kip of het ei? Antwoord: de slang.

U moet bedenken, dat als u dit met de kinderen of kleinkinderen tijdens het Passontbijt aan de orde stelt, uw ei hoe dank ook koud is voordat u uit de discussie bent.

Beter is het dit verhaal te vertellen voor het naar slapen gaan met als aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de kinderen eerder in slaap vallen dan ooit tevoren, hetgeen leidt tot een geheel andere vraag: Wat was er eerder, het kip en ei-verhaal of de slaap?

Heeft u het ooit zo zout gegeten?

Met Kerstmis kunt u vervolgens deze nog veel lastiger vraag aan de orde stellen: wat was er het eerst de oerknal of de tijd?

Vrolijke Pasen, met groet Ben en Raysia .

Interessante artikelen

De existentiële kernvragen waren waarom bestaan we, wie zijn we en wat zijn we? Ik schrijf in de verleden tijd en leg uit waardoor ik die mening ben toegedaan.
De vraag ‘wat we zijn’ is opgelost. We z


Zoals gebruikelijk zette ik vanochtend het NOS Journaal op. De eerste vier nieuwsitems waren:

 

  1. Weer een aanslag in Bagdad met een tiental doden;
  2. Twee deurwaarders in Amerika neergeschoten bij vl

De meeste glukszoekers van elders ijn rond de 20 jaar of wat ouder als ze Nederland binnenvallen.. Dat betekent dat zij de eerste20 jaar de opvoeding van ouders en school in de nederlandse normen en w