Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland wil kennisland worden. Prachtige doelstelling. De reeks wordt dan distributieland, informatietechnologie-land en verstand van zaken-land. We zetten in op feiten, wetenschap, onderzoek door deskundigen en het gezag van de kenner. Zo'n machtig concept laat je natuurlijk niet eerst los op een nietsvermoedende buitenwereld, maar oefen je in eigen huis, alvorens de wereldwijde verspreiding in gang wordt gezet. Alle beslissingen worden genomen op basis van onmiskenbare kwantitatieve gegevens, aangevuld of voor mijn part voorafgegaan door kwalitatieve kaders.

Nederland is echter een kennissenland. Een netwerk van belangengroeperingen, die elkaars protestacties ondertekenen. Zij spelen met de media als gewillige intermediair een uitgekiend modern soort ganzenbord, waarin een vaderlandse uitvinding onder de naam draagvlak tegelijk vertrek- en eindpunt is. Waar elders in de wereld nog tal van landen moeitevolle pogingen doen om een begin van democratie op touw te zetten, is Nederland hen vijftig jaar vooruit. De democratie en het politieke debat zijn vervangen door draagvlak en discussies op hangplekken. De ideologie van het hondentoilet bepaalt daar, dat datgene wat niet politiek correct is buiten het openbare debat wordt gehouden. Nederland ontwikkelt in zo een hoog tempo postdemocratische begrippen, dat buitenlandse woordenboeken de ene na de andere revisie moeten ondergaan.

Zijn er communicatiekloven of bediscussieerbare projecten, dan zorgen interactief voorlichtingsbeleid en open-plan-procedures voor een weliswaar tijdrovend, maar tegelijk fijnmazig afstemmingsproces. Laat de Nederlander als kiezer verstek gaan, in lokale belangen klinkt zijn stem als nooit tevoren. Ik vind, dus ik benТ is de filosofische samenvatting van een volk met meer achterkamers dan vrije ruimte. Als een politieke voorman zijn partijhouding verdedigt en uitlegt met de opmerking, dat we nu uit de impasse zijn, omdat het besluit, waarover men maar niet tot overeenstemming kon komen en dus in een impasse zat, is uitgesteld, dan stijgt er geen gehuil op uit de rijen van communicatiedeskundigen. Als de geloofwaardigheid van het gezag in deemoed neerzinkt aan de klompvoeten van het poldermodel is Nederland gelukkig. Zo blijkt uit volksondervragingen.

Het is duidelijk wat Nederland aan kennis zal distribueren via de moderne informatietechnologie:

we hebben het meervoud van kennis uitgevonden. Daarvoor is geen HSL nodig. Geen Betuwelijn en geen vergroot Schiphol. Door middel van satellietverbindingen  starten we een open-plan-procedure met de rest van de wereld. We rekenen af via het aantal tikken. Ik voorzeg u: in dit nieuwe Millennium zullen voorlichters en pr-deskundigen de exportinkomsten voor Nederland op peil houden. En voor wie hieraan twijfelt, bedenk dat als wetenschap een meervoud heeft, kennis dat ook moet hebben. Elke andere gedachte is politiek incorrect.

Interessante artikelen

De welbespraakte en zeer overwogen denkende Rotterdamse burgemeester wordt aangevallen op een zogenaamd verwerpelijke uitspraak. In een interview zei hij dat in elke moslim een klein beetje een salafi


Boreaaal betekent noordelijk, arctisch. Niets meer of minder. In een bijkomende betekenis is het gaan staan voor pro blanke mannnenmaatschappij en vervolgens ook nog fascisme. Of Baudet het in die bet


Salafisten, de die-hards onder hen, willen alle ongelovigen, atheïsten, in feite neutraal denkende mensen, van de aardbodem verwijderen. Zij willen mij dood zien, zeg maar. Het kan toch niet zo zijn d