Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Je gelooft soms je eigen ogen niet. Breeduit in alle kranten, de rechtbank is van mening dat de conventionele viering van Sinterklaas met zwarte Pieten een inbreuk is op de privacy van mensen die zich hierdoor voelen gediscrimineerd. Let wel, Sinterklaas viering hoeft voor mij niet zonodig. Het is een langzaamaan toch wel gedateerde folklore. Schaf het voor mijn part af en vervang het door een kinderfeest met een meer educatieve inslag. Bijvoorbeeld de viering van de Verlichting of de ‘uitvinding’ van de wetenschap of de Beschermheer der Moraliteit.

Ik kan mij niet heugen, noch vanuit mijn kinderjaren, noch vanuit mijn volwassen levensperiode, dat ik ooit bij de sintviering opmerkingen hoorde, die relateerden aan de pret van dit kinderfeest, omdat het nog eens goed liet zien hoe wij over gekleurde of zwarte mensen dachten. Ik hoor die verderfelijke uitingen wel bij voetbalfans. Blijkbaar is hierover nooit een klacht ingediend bij Justitie of de rechtbank.

Over inbreuk op mijn privacy gesproken. Als Hutsi’s Tutsi’s uitmoorden of omgekeerd, dan voel ik mij gediscrimineerd. Omdat dit moordfeest wordt gevierd (letterlijk zelfs) en daarmee aangeeft hoe mensen kunnen zijn. Dus impliciet ik ook. Vul andere voorbeelden in en het wordt er niet anders van. Bij mijn humane identiteit wordt privacy-gewijze voortdurend ingebroken door Boko Harum (moslims versus christenen), door Isis (moslims versus moslims), door Basken (Spanjaarden versus Spanjaarden), vroeger door de IRA (wie tegen wie ook alweer?), door de Oeigoeren tegen Chinezen, door de Mexicaanse drugsbendes (eigen volk versus eigen volk).

Kortom zouden we onze aandacht en energie niet veel eerder moeten aanwenden om aan die discriminerende minachting naar mensen ongeacht hun etniciteit iets te doen. Gedoog Sinterklaas, die was toch al op zijn retour. Of stuit ik dan weer op een andere discriminatiediscussie, namelijk over de Kerstman. Het kan toch echt niet, dat deze baardmans al tijden alleen maar elanden voor zijn slee zet en nooit paarden of kamelen. Of de ongelooflijke brutaliteit en identiteitsroof van de Paashaas, die potverdorie eieren verstopt en claimt alsof hij de legkip is. U begrijpt het, mijn privacydomein is zeer gevoelig. Vooral voor mensen die het strand weg willen hebben, omdat er wel eens een zandkorrel in hun ogen waait.

Interessante artikelen

Heftige reacties in communicatieland Nederland? Felle protesten tegen dit woord- en vakmisbruik? Wel nee. Maanden voordat Osama bin Laden op 2 mei 2011 werd gedood, bereidde de CIA een informatiecampa


Stonden in de Koude Oorlog het westen en het oosten tegenover elkaar in het hart van Europa, zijnde Berlijn, nadat de illusie van het Groot-Duitse Rijk op twee fronten bloedig uiteen was gespat ter ve