Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Je gelooft soms je eigen ogen niet. Breeduit in alle kranten, de rechtbank is van mening dat de conventionele viering van Sinterklaas met zwarte Pieten een inbreuk is op de privacy van mensen die zich hierdoor voelen gediscrimineerd. Let wel, Sinterklaas viering hoeft voor mij niet zonodig. Het is een langzaamaan toch wel gedateerde folklore. Schaf het voor mijn part af en vervang het door een kinderfeest met een meer educatieve inslag. Bijvoorbeeld de viering van de Verlichting of de ‘uitvinding’ van de wetenschap of de Beschermheer der Moraliteit.

Ik kan mij niet heugen, noch vanuit mijn kinderjaren, noch vanuit mijn volwassen levensperiode, dat ik ooit bij de sintviering opmerkingen hoorde, die relateerden aan de pret van dit kinderfeest, omdat het nog eens goed liet zien hoe wij over gekleurde of zwarte mensen dachten. Ik hoor die verderfelijke uitingen wel bij voetbalfans. Blijkbaar is hierover nooit een klacht ingediend bij Justitie of de rechtbank.

Over inbreuk op mijn privacy gesproken. Als Hutsi’s Tutsi’s uitmoorden of omgekeerd, dan voel ik mij gediscrimineerd. Omdat dit moordfeest wordt gevierd (letterlijk zelfs) en daarmee aangeeft hoe mensen kunnen zijn. Dus impliciet ik ook. Vul andere voorbeelden in en het wordt er niet anders van. Bij mijn humane identiteit wordt privacy-gewijze voortdurend ingebroken door Boko Harum (moslims versus christenen), door Isis (moslims versus moslims), door Basken (Spanjaarden versus Spanjaarden), vroeger door de IRA (wie tegen wie ook alweer?), door de Oeigoeren tegen Chinezen, door de Mexicaanse drugsbendes (eigen volk versus eigen volk).

Kortom zouden we onze aandacht en energie niet veel eerder moeten aanwenden om aan die discriminerende minachting naar mensen ongeacht hun etniciteit iets te doen. Gedoog Sinterklaas, die was toch al op zijn retour. Of stuit ik dan weer op een andere discriminatiediscussie, namelijk over de Kerstman. Het kan toch echt niet, dat deze baardmans al tijden alleen maar elanden voor zijn slee zet en nooit paarden of kamelen. Of de ongelooflijke brutaliteit en identiteitsroof van de Paashaas, die potverdorie eieren verstopt en claimt alsof hij de legkip is. U begrijpt het, mijn privacydomein is zeer gevoelig. Vooral voor mensen die het strand weg willen hebben, omdat er wel eens een zandkorrel in hun ogen waait.

Interessante artikelen

Onder de kop ‘Overige’ vermeldde informatie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de zwaarste misdrijven van asielzoekers c.q. allochtonen, let wel voor zover zij verblijven in centra.

Ik


We hebben het in Keulen horen donderen

Onaanvaardbaar, afschuwelijk, niet te tolereren en zo nog wat kwalificaties, vielen te lezen en te horen over de massale aanval op de vrouwelijke vrijheid en wa


Er is geen kanaal om ongestoord informatie of een boodschap over te brengen.

 

Er is geen kanaal om subjectieve perceptie te omzeilen.

 

Er is geen kanaal dat de ontvanger waarheid garandeert.