Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie is een brugfunctie, wars van eenzijdigheid en dogmatiek.  Gericht op hersenverrijking, niet op hersenspoeling. Het vakgebied (geen vak) staat voor enorme spanningsvelden, kloven en paradoxen. Ik loop er enige langs en kom met een eenvoudig uit te voeren aanbeveling tot bruggenbouw van primaire aard.

Wat scheidt ons zoal. De neiging tot individuele grenzenloosheid versus sociale kaders en plichten. Fundamentele onzekerheid in natuurkunde en filosofie tegenover fundamentalistische dogmatiek in godsdiensten en ideologieën.

Elke anderhalf jaar verdubbelt de computercapaciteit (verwerkingsvermogen volgens de Wet van Moore). Elke iets meer dan twee jaar verdubbelt de inhoud (softwarevolume volgens de Wet van Nathan). Daartegenover schijnt een kwart van de mensen nauwelijks meer te lezen of te kunnen lezen. En dat is in dit deel van de wereld.

Het complexe pad naar communicatiedoelen vereist een rationele en objectieve analyse en beleidsbepaling. De impressiesamenleving roept om conceptuele beleving en subjectieve verbeelding. De losgeslagen dynamiek van veranderzucht (we zijn snel verveeld) versus de culturele stabiliteit als grondslag voor normen en waarden.

De erosie van democratie contra de gelegitimeerde majoriteit. De regering neemt een besluit, gevolmachtigd door het parlement en dan kan het evengoed tien of meer jaren duren voordat het besluit wordt geëffectueerd (als het al zover komt), omdat de kleinste minderheid dwarsligt met de wet aan zijn zijde, waarmee het meerderheidsprincipe lam is gemaakt.

Het geweld van commerciële media tegenover de behoefte aan  belangenloze informatie. De vrijheid van meningsuiting met behoud van fatsoennormen contra ongenuanceerde en waardeloze opinie-ejaculatie.

Er valt nog een wereld te overbruggen.

Wie beseft, dat men binnen 50 jaar een print-out van zijn eigen DNA kan krijgen gelijk men nu een röntgenopname van een voetbalknie maakt (en dus kan weten wanneer het natuurlijke einde daar is), dat voor een tafel geen bomen meer hoeven te worden gekapt en houtzagerijen en timmerfabrieken hoeven te draaien, maar dat een gemanipuleerd zaad gelijk tot de gewenste tafel uitgroeit, dat veel werk zal worden verricht in atoomfabrieken, let wel niet in nucleaire hoogovenhallen, maar op minuscuul niveau binnen het atoom zelf, zodat er miljarden fabrieken tegelijk kunnen opereren op één vierkante meter,, die begrijpt dat er voor scheidende sloten in het polderland weinig tijd meer is.

Dus komt op BvC en VVO, kom op commissie of werkgroep die de samenwerking tussen de verenigingen voorbereidt, als deze beroepsgroep niet snel tot bundeling van krachten komt, nemen

de anderen, de beroepsantagonisten het over. Minder dan tien procent van de geschatte beroepsbeoefenaren is lid. Laten wij niet langer dubben over de brug tussen twee beroepsgroepen in communicatieland. Sterker nog: eenwording is dringend geboden.

Interessante artikelen

Trouw en Nieuwsuur verdienen comlimenten voor hun zoekwerk naar de hulpgoederen voor Syrische, zogenaamde gematigde groeperingen. Terwijl in Nederland in diverse sectoren dringend behoefte is aan meer


De troonrede sprak vooral van verbeteringen na de crisis mede door de zware bezuinigingen. Dat is op zich een feit. Als je het begrotingstekort c.q. de uitgaven die hoger zijn dan de inkomsten terugdr


Een paar resultaten zijn onmiskenbaar. Allereerst is een fiks deel van de kiezers de nietszeggende debatten van de gevestigde partijen beu. Men wil vernieuwing en meer daadkracht.  Kies voor doen, was