Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Yezidi’s in de knel

Het is niet ondenkbaar, dat één van de Amerikaanse piloten, die de Yezidi’s, te hulp schiet (letterlijk en figuurlijk) een katholiek is. Hij doet dit mede op verzoek van de Irakese regering die islamitisch is, maar dan wel van de Sji’tische tak. De Yezidi’s kende ik nauwelijks, maar Wikipedia en enkele boeken leren mij, dat het Yezdanisme een syncretisch geloof is. De ISIS-strijders zijn soennieten en bedreigen de Yezidi’s met de dood, omdat zij geen pure islamieten zijn en bovendien van de verkeerde partijtak.

Zelf hangen de Yezidi’s een religieus amalgaam aan. De stichter sjeik Adi verenigde christelijke, islamitische, gnostische, manicheïstische, mithraïstische, heidense, zoroastische en hindoeïstische (reïncarnatie) elementen in zijn geloofsransel. Gegeven de vele geloofsconflicten nam hij blijkbaar geen risico en desondanks zijn de Yezidi’s in het verleden en ook nu weer doelwit van fanatieke gelovigen.

Ieder weldenkend mens met enige belangstelling voor realiteit en rationalisme, die met een eigen geloofsrichting dit geweldstheater aanschouwt, moet toch van hopeloosheid en plaatsvervangende schaamte wegzakken in zijn stoel. De Yezidi’s zijn syncretische monotheïsten. Hun opperwezen vanuit welke geloofshoek dan ook aangesproken steekt vooralsnog geen hand uit. Dat moet gelovigen toch te denken geven. Al met al zijn er nu negen geloven of geloofsrichtingen in het geding. Seculieren dan wel vrijdenkers in Nederland steunen het Rode Kruis. Zonder aanziens des persoons. Zij vormen zo beschouwd de tiende levensbeschouwelijke richting en volgen hun ethiek: je kunt het mensen niet kwalijk nemen als zij dwalen, komen zij daardoor in nood dan breken wij het brood.

Interessante artikelen

Vorige week is een aantal aanhangers van IS veroordeeld tot fikse celstraffen oplopend tot 6 jaar. Zij lieten van zich horen door opruiende kreten en haatzaaiende uitingen tijdens een demonstratie in


Met het CPB-doorrekeningsrappport betreffende de voorstellen van politieke partijen heeft de discussie over programma’s en doelen pas echt zee gekozen. Wanneer we alle voorstellen op een bepaald onder


Heel Nederland gaat erop vooruit. Wel 1,5 gemiddeld genomen. Strikt genomen weten we dan nog niks op de Derde Dinsdag van September. Tegenover die generieke vooruitgang staat een voor iedereen geldend