Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gnoti seauton was de leus van het orakel in Delphi. Maar het is op zijn tijd ook zinvol om te denken en handelen volgens de leus ‘Ken die ander’.

Ruim anderhalf jaar geleden fulmineerde ik tegen de uitspraak bij toen nog Pauw en Witteman van ex-minister van Financiën De Jager in de tijd van de grote leningverstrekking aan Griekenland. De Jager zei: Geen risico, we krijgen die euro’s terug en met rente. Hoe moet een relatief klein volk met een povere industrie in Zeus’ naam 240 miljard euri aflossen. Zelfs met 10 miljard per jaar (die ze niet hebben) duurt dat minstens 30 jaren of wel een hele generatie die op een houtje moet bijten (24 x 10 plus rente).

Wat zien we nu? Griekenland heeft aanvullende kredieten nodig. De staatsbegroting en bijbehorende plannen zijn nog steeds niet op orde. Het Griekse volk is de bezuinigingen allang zat. De rijkste Grieken haalden hun geld al van de bank en stalden dit buiten eigen land.

De totale lening beloopt nu 240 miljard euro. Wat stelt een Griekse politicus nu voor, het doet er niet toe welke?

"Het beste , om uit de financiële crisis te komen,  is kwijtschelding van de schuld."

U leest het goed! Eerst belazer je de EU en je eigen volk jaren lang met frauduleuze begrotingen. Dan schiet de EU, lees de burger-belastingbetaler uit EU-lidstaten,  die er zelf ook wankel voor staan, te hulp. En na enige tijd is jouw oplossing: zie maar van terugbetaling af.

Als de EU ballen heeft, zal het antwoord moeten zijn: we verdubbelen nu de rente. En opschieten graag. Dan leren anderen ook gelijk dat we zo niet getrouwd zijn. Geef anders  je vakantie-eilanden maar in ruil en hef jezelf op. En meneer De Jager: al zijn diploma’s afnemen en naakt voor een ton ergens op een Grieks eiland zetten. Te bezichtigen tegen toeristenbelasting.

Interessante artikelen

Dit artikel is een recapitulatie van vorige artikelen. In een aantal gevallen kwam ik tot voorzeggingen of scenario's op basis van de analyse van wat er werd gezegd in combinatie met communicatiekenni


Heel Nederland gaat erop vooruit. Wel 1,5 gemiddeld genomen. Strikt genomen weten we dan nog niks op de Derde Dinsdag van September. Tegenover die generieke vooruitgang staat een voor iedereen geldend


In Amerika wordt een BA-er (bekende Amerikaan) beschuldigd van seksueel machtsgedrag en in Nederland volgt een kleine lawine van openbaringen. Zo werken media als vermenigvuldigingsinstrument. Vroeger