Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Duurzaam handelen is het actuele, menselijke antwoord vanuit de visie op en ambitie tot de  bestendiging van de aardse leefbaarheid.
In de natuur is duurzaamheid het resultaat van een voortdurende balans tussen anorganische en organische krachten, waarbij die natuur geen onderscheid maakt tussen leven en dood. Het proces is ongestuurd en wordt bepaald door onbezielde wetmatigheden.
Organische krachten vormen een minderheid en ze delven het onderspit als ze boven hun macht uitgroeien, omdat anorganische krachten sterker zijn.
Zonder aanziens des persoons of zaak corrigeert de natuur elke greep naar de macht.

De mensheid lijkt dat spel van krachten en het behoud van evenwicht te ontregelen. Zij groeit extensief in eigen omvang
en in het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het is onze intelligentie die ons dat vermogen tot het voeren van de boventoon verschaft. Het zou goed zijn als diezelfde intelligentie ons deed inzien, dat je niet kunt verslaan wat groter is dan jijzelf en waarvan je bovendien maar een onderdeel uitmaakt.
Kortom als we de grenzen van ons vermogen aanvaarden en de natuur niet naar onze hand proberen te zetten.
Het denken en handelen in termen van duurzaamheid behoort ook tot ons vermogen het levensbelang van maatvoering in te zien.

Ben Warner (2006)

Interessante artikelen

 

Voetbalinnovatie

 

Vlak voor de wedstrijd

 

De trainer: mannen we moeten vandaag echt punten pakken. Dus vol ertegenaan.

Doen we, trainer.

Maar stel we hebben pech. Door twee onnodige, domme


Verloren miljarden in Griekse cultuur: een communicatiecultuur voorbeeld

Een tweetal dagen terug schreef ik over het zware, langdurige werk om de cultuur te veranderen van een organisatie of een heel


De glimlach van de zon

De klimaatconferentie in Parijs stemt tot enig optimisme. Er is een grote mate van overeenstemming over het gegeven, dat de wereld hard aan de slag moet. Natuurlijk bleek de ge