Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Omdat morgen de tweede kamer debatteert over Groningen en aardgasproductie alvast deze column van zondag naar voren gehaald.

Ik ben een land. Ik verdien, maar geef meer uit dan ik ontvang. Ontvangen, uitgeven, mezelf beschuldigen, is de name of the game. Dan vergroot ik mijn inkomen door te lenen. Dat is niet moeilijk. Er zijn geldbezitters en uitleners genoeg. De situatie is nu, dat ik verdien, leen en meer uitgeef dan ik ontvang. Verdienen, ontvangen en lenen. Mijn nieuwe begroting is inclusief de rente op de lening. Ik moet groeien in mijn verdienste, omdat ik nu ook nog rente uitgeef bovenop mijn verdienste en mijn uitgaven. Dus investeer ik om die groei te realiseren. Geld heb ik niet, dus leen ik bij. De cyclus is nu: verdienen, ontvangen, lenen, rente betalen, investeren, lenen, meer rente betalen, meer verdienen,…..

Het is een kapitale vorm van perpetuum mobile. De geldbezitters lenen zonder bezwaar, zolang zij mij kredietwaardig vinden. Ze vragen niet eens een onderpand. 1) De afgelopen vijftig jaren groeit die schuld. Ook met enige schommeling groeit de rente. Dat wil zeggen de jaarlijkse rentehoogte, want de doorlopende schuldhoogte stijgt alleen maar. Grappig genoeg heb ik in de afgelopen halve eeuw meer rente betaald dan de schuld nu groot is. 2)

Dit kan eeuwig zo doorgaan. Nee, dit kan niet eeuwig zo doorgaan. Wat te doen?

Ik ben een land. Ik mag de schuld niet op de schouders leggen van de toekomstige generaties landgenoten. 3) Morgen afbetalen kan ik niet. Ho, wacht even. Niet zo somber.

Ik ben een land. Ik heb aardgas. Als ik die hele bubs nu in één keer verkoop. Alles bij elkaar 1000 miljard kuub tegen zeg even 30 eurocenten de kuub. Onder de toezegging dat we van de koper sowieso elk jaar 20 miljard kuub afnemen tegen 50 eurocenten de kuub voor binnenlands gebruik. Dat wil zeggen de burgers doen dit. Onder de conditie dat er per jaar tot maximaal 25 miljard kuub mag worden gewonnen uit Groningen.

Mijn lening loopt terug van 450 miljard naar 120 miljard euro. De winning in het aardbevingsgebied Groningen wordt verlaagd. Mijn rentelast daalt navenant en de helft van die daling steek ik in de ontwikkeling van zonne-energie. Hierdoor ontstaat er een nieuwe energie- en werktak, waardoor mijn verdienste oploopt, mits ik het laat uitvoeren door de Rijkszonstaat, waarvan de ingenieurs zoals vroeger bij Rijkswaterstaat worden opgeleid in Delft, Enschede en Eindhoven en niet door Chinezen of buitenlandse verdienstenzoekers. De opgedane kennis exporteer ik.

Ik ben een land, sprak Kamp. In de Tweede Kamer scheen de zon. Zijn woorden klonken als ‘I have a dream.’ Nederland heet voortaan Kamperland met dank aan de Zeeuwen voor het lenen van de naam.

  1. Nieuw gezegde: lenen zonder onderpand, dat kan alleen een land.

Van een persoon die leent wordt een onderpand gevraagd. Dat heet huis, auto of andere bezittingen en soms ook een woekerpolis. Landen hebben slechts indirecte onderpanden. Dat heet belastingen. Landen met een goede belastingmoraal kunnen makkelijker lenen dan zonder. Het zijn de facto de burgers die het onderpand vormen. Hoe hoger de moraal des te beter het leenvermogen.

2. Als u 100 euro leent tegen 5% rente per jaar, hebt u na 20 jaar 100 euro betaald, maar nog steeds een schuld. Na 100 jaar hebt u al 5x de leensom betaald, maar nog steeds een schuld. Iemand die dus geld genoeg heeft na al zijn actuele wensen vervuld te hebben, kan het beste geld uitlenen, want op termijn krijgt hij een veelvoud terug. Zo blijft rijk rijk, ook ten opzichte van een Rijk.

3) Dat zeggen politici wel, maar ondertussen tors ik de schuld van mijn ouders mee en mijn kinderen en kleinkinderen nog een hogere. Regeringen lenen om via uitdeling aan de kring van hun aanhang zetelmacht te houden. Maakt niet uit, autocraten en democraten. Macht rooien dankzij beperkt met geld strooien. Regeringen van landen met voldoende kredietwaardigheid lenen nog meer. Een land met grondstoffen is kredietwaardig en derhalve geneigd veel te lenen, want het krijgt die leningen tegen een lagere rente, en koopt daarmee de ondersteunende aanhang van een liefst zo klein mogelijk kring. Het klinkt tegenstrijdig, maar zie de schuldstatus maar van landen met veel grondstoffen. Hier heette het the Dutch Disease in de jaren ’80, maar het is de Global Epidemic.

Interessante artikelen

Eerst was er de roep om het aftreden van FIFA-opperhoofd Blatter. Hij won de herverkiezing. Luttele dagen erna trad hij af. Waarom precies weet niemand. Komt de FBI te dichtbij? Wordt zijn vertrekprem


U en ik en onze dierbaren leven op deze aardbol. Veel keus hadden we niet. Het is zogezegd een gegeven. Andere bollen à la Terra zijn er niet. In ieder geval niet in de buurt. Het is ook niet zo gemak


Het Oekraiense dilemma vraagt om supranationale oplossingen

De Oekraiense kwestie raakt de EU politiek en financieel, maar kan zelfs het gasbeleid in Nederland en dus ook Groningen raken.

Kranten sc