Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nu heeft het Dubai-kantoor van ABNAMRO weer alle regels met voeten getreden. Bovendien niet één keer, maar in duizenden gevallen c.q. transacties. Dat mag structureel worden genoemd. Mag ik nu mijzelf als klant bij die bank afvragen of een hogere manager in die bank zich niet afvroeg waar die successen of groei van dat kantoor vandaan kwamen? Ik snap de bedrijvenwereld niet meer. Snelle groei duidt op succes, maar succes van wat. Kankercellen. Maar al te vaak zien we in de natuur snelle groei als uiting van gezwellen of dodelijke zwermen. Het zou in de bestuurskamers dus onmiddellijk rode lampen moeten doen rinkelen. Groei, grote groei, buitengewoon grote groei, wat zijn die groeifactoren? Achter elkaar touretappes winnen of hele rondes: duidt dit niet op een snelle groei van bijzondere krachten. Dus doping. Groei van harde overtredingen en achterbakse uithalen in het voetbal, wat is de oorzaak? Geldelijk belang, zeggen sommige analisten. Is dan misschien de geldelijke waarde of verdienste niet te hard gegroeid? In izjn NRC-column rekende Youp van 't Hek ons voor, dat het salaris van de Shell-Ceo neerkwam op 66.666 euro per dag. Zelfs op zondagen. Dat kun je jezelf toch niet waard vinden. Je staat je te scheren en mompelt dan: "Zo dat was weer 600 euro." Snelle groei van de staatsschuld? Geven we misschien onverantwoord veel uit zonder dat er een evenwichtige inkomsten tegenover staat? Wat groeit er als de werkeloosheid, op zich een kanker, te hard groeit? De snelle groei van de afname van handwerk? Het wantrouwen in de toekomst. Waarom groeit het wantrouwen zo hard, omdat er te veel affaires zijn die dat wantrouwen voeding geven.

Imtech mis. VVD-ers ontsporen. Woningcorporaties, die groeiende risicovolle beleggingsactiviteiten aangingen. Match fixing met de toeneming van gokkers. Megastallen, plofkippen, allemaal snelle groei. Er gaat bijkans geen dag voorbij of ergens is er weer sprake van fraude, wangroei of bewuste vernacheling.

Het leven is een voortdurende balans van snelheden. Krimp is normaal in bepaalde omstandigheden. Herfst bijvoorbeeld. Groei is normaal in de zomer, mits gepast en niet grenzeloos. Dan heet het woeker.

Staat groei als zeer te beheersen fenomeen op het lesprogramma van al die managementscholen en cursussen? Of van die workshops politiek. Natuurlijk niet. Nooit hoorde ik van een managementscursus met de titel “Waak voor groei.” Les voorbij voor nu en de rest van het werkzame leven. De groei van cursussen kan drastisch terug. De groei van kennis op veel gebieden kan ook terug, als we vooral in het oog houden wat we als wisten, omdat we al 10.000 jaar historische ervaring hebben. Het heet dat de geschiedenis ons de les leest. Ook dat de omgeving ons onherroepelijk corrigeert. Woekering put altijd de eigen bronnen uit. Voorzichtig aan dan breekt het lijntje niet is de slotsom. Maar dat vinden we niet interessant. Grootmoeder zei het al: overal waar te voor staat, is niet goed. Te is het centrale criterium. Twee letters. Dat is voor iedereen te leren.

Interessante artikelen

Mensen vluchten voor hun leven. Ze laten huis en haard achter en zoeken een veilig heenkomen. Voor zichzelf en voor kinderen. Ze hopen dat andere landen bereid zijn hen te ontvangen en te huisvesten.


Rusland reageerde al in termen van eenzijdig onderzoek en propaganda voordat het rapport was gepresenteerd over de aanslag op vlucht MH17. De proeven die het BUK-bedrijf deed om de Nederlandse bevindi