Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mijn vorige blog is meer dan ooit doorgemaild. Dank u wel. Zij ging over de bankierseed die alle bankmedewerkers nu moeten afleggen. Die eed is mooi, goed en nietszeggend. Het spijt mij. U kent de mensen net zo goed als ik. U werkt in dezelfde situatie of daar dicht tegen aan. U heeft net zoveel vervelende ervaringen als ik en laten we positief blijven even veel goede en slechte ervaringen. Maar! Waarom stellen banken geen klantenbestuur in!!! Vorm een Raad van Commissarissen die bestaat uit klanten.!!! Toch de belangrijkse doelgroep. Waarom niet!! Welaan maak die dan het toezichthoudenbd graemium. Klanten hebben geen gedetailleerd verstand van geld. Akkoord. Dus stel je aan mede aan een paar deskundigen die voor een vast bedrag per jaar prima advieswerk verrichten. Goedverdienende experts die jouw belangen vertegenwoordigen. Zij zien toe op zorgvuldig lenen. Dus aan mensen en zaken waarvan met stevige verwachting mag worden verwacht dat zij ook terugbetalen. Geen mistige zelfverzonnen derivaten ter wille van de eigen bonus!! Geen liborfraude. Geen leningen aan wapenfabrikanten. Daarop streng toezien is hun taak, de RvK, Raad van Klanten.  Geef je klanten een goede rente. Lukt dat niet, dan zijn dus veel klanten geen goede betalers. Simpel hé! Daar moet je dus geen zaken mee doen en ook niet met wapenfabrikanten, drugs- en vrouwenhandelaren. Elke klant dient maximaal schoon te zijn. !! Dat heet INGEGRITEIT.

Overigens zou de Staat der Nederland in beginsel de beste bank kunnen zijn. Zonder winstoogmerk als eerste doel. Feit is dat bankklanten de directie niet aanstellen, maar aandeelhouders. Feit is dat je je dan moeten afvragen waarom aandeelhouders dat beter zouden kunnen doen dan klanten.

Klanten staan voorop zeggen de banken. Laat klanten dan beslissen!!!!!!! Zij zijn minstens zoveel aandeelhouders. Dus zet elk spaartegoed om in aandeelhoudersrechten. Sein dit door naar uw partijvertegenwoordiger, wethouder, bankrelatie. En bevalt hun antwoord niet of is het onduidelijk, email het mij en ik geef u weerwoord. Halleluja, spaardersrechten zijn even gelijk aan aandeelhoudersrechters. Simpel hé.

Als we bedenken dat niet alle mensen heel verstandig (lees:verstand hebben van geld) zijn en dus ook een collectief van klanten niet. Zet er dan een keiharde, deskundige commissie naast die klantenvoorstellen tot op het bot analyseert en beoordeelt. Die commissie verdient anderhalve ton per jaar. Maar dienen waardevrij te zijn. Dus alleen een relatie met kennis en verstand en niet met andere mensen. Dus GEEN NETWERK!!

Die commissieleden zijn scherprechters van jewelste. Meer niet. Maar minder vooral niet. Maar geen commissarissen die in elkaars commissies zitten.

Banken moeten geld verdienen in de plus. Volstrekt duidelijk. Zij kunnen geen geld bijdrukken. Zij dienen wat bestaat in waarde te vermeerderen. Even een voorbeeld. De EU leent alweer 5 miljard of zo aan Griekenland. Het gros van dit geld vloeit onmiddellijk terug naar EU-banken als rentebetaling voor eerdere leningen. Griekenland wordt er niet veel beter van. De Griekse schulkd neemt niet af. Alle EU-burgers verliezen geld omdat hun euro minder waard wordt, want het nu weer geleende geld wordt bijgedrukt en heeft geen enkele onderliggende waarde. Ook zoiets, wat rechtvaardigt, dat u op uw spaartegoed 1 procent rente krijgt en dat uw hypotheek op 5 of 6 procent zit.? Bent u nog steeds de belangrijkste stakeholder van uw bank. Bent u nog steeds KLANT!! Welnee. U moet naar uw bank toe en de chef rechtstreeks in de ogen kijken en vragen waarom hij u zo behandelt. A raison van 5 ton of meer per jaar. Doet u dit niet. Laat u dan naaien. Wordt wakker!! Maak mij minister-president. Tegen 50.000 euro per jaar en ik werk 60 uur per week voor u. Dat is mijn maatschappelijke plicht.

U krijgt 1 procent aan spaarrente, welaan die is gekoppeld aan 2 procent hypotheekrente. Is dat niet voldoende voor de salarissen? Dan is er iets mis met de bank!!

Interessante artikelen

Haaksbergen, in en in triest. Een nodeloos ongeval.

Onmiddellijk doken de media erop. De vergunning bleek te rammelen. Nauwelijks voorwaarden aangaande veiligheid en verzekeringen. De organisatie was


Wat de ISlam is weten we. Een fanatieke uiting van islamieten om zich tegen het westen te keren en te proberen de orthodoxe groeperingen eerst en alle mohammedanen daarna op te roepen tot een strijd,


Van de week was ik aanwezig bij een lezing van Nobelprijswinnaar Ben Feringa in de Oosterpoort. Een bijkans uitverkochte zaal voor Studium Generale. En dat voor een onderwerp als nanomotoren. Ik begre