Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

En help Griekenland.

Vanaf nu tot en met augustus 2015 moet Griekenland al met al zo’n 9,5 miljard euro betalen aan aflossingen aan de IMF en de ECB. Dat geld heeft het land niet. Dus als het huidige overleg uitmondt in een volgende tranche uit de leenpot, dan kan die nieuwe lening linea recta naar de genoemde instellingen. Zo lenen is een boomerang toewerpen. Het is alsof je een patiënt verwijt dat hij zijn medicijnen verkeerd gebruikt, waardoor hij niet beter wordt, terwijl je hem tegelijk meer van die medicijnen verschaft.

Van de hoofdsom, de totale staatsschuld wordt niets afgedaan, totdat de Griekse economie in de plus komt te verkeren. Hierop is voorlopig geen uitzicht. Een aflossing van 10 miljard staatsschuld per jaar (waar vandaan?) zou de Grieken meer dan 30 jaar onafgebroken aan schuldsanering binden. Zij staan dan voor de opgave om ten eerste de rente te betalen over de uitstaande schuld en ten tweede ook nog op de schuld in te lopen. Dat kan geen land opbrengen. En belangrijker nog, geen bevolking zal dit zolang verdragen.

De regering staat voor de opgave (eis van de EU en het IMF en de ECB) om de belastingen te verzwaren en nu ook echt 100 procent te innen. Het lijkt mij toe, dat dit de ontduiking eerder zal stimuleren dan doen afbouwen. Het zwarte circuit zal nog meer de eigenlijke economie gaan vormen. Een economie waarin Dienst-Wederdienst de hoofdtoon uitmaakt. Zo zal de bevolking zich loszingen van de staat. Er ontstaan een rijkseconomie en een burgereconomie. We krijgen dan de vreemde situatie dat Brussel probeert de EU-burgers steeds meer fiscaal als gelijken aan te spreken, terwijl in één van haar lidstaten de centrale afdracht aan de staat wordt vervangen door individuele uitruil: jij maakt mijn plafond en ontvangt als tegenprestatie van mij wijn of een mooie tuniek.

 

Genieting

De toeristenindustrie kan Griekenland helpen toch wat terug te betalen. Je exporteert niet zozeer, maar je importeert: vakantie- en cultuurbezoekers en daarmee ook euro’s. Verblijven, olijven, druiven, wijn en vooral zee en zon hoeven niet te worden uitgevoerd. Minimale transportkosten, minimaal douanegedoe. Gasten betalen voor de heerlijkheden van gastronomie en klimaat met euro’s, Een niet te zware toeristenbelasting –ze moeten wel blijven komen – wordt keurig geheel en al zichtbaar en meetbaar afgestaan aan de EU. Hoe meer wij van Griekenland gaan genieten, des te meer ontvangen we anders dan nu. Niet door eerst te geven (lenen) en gelijk weer terug te halen, maar door het daar te brengen met als tegenprestatie de genieting, terwijl een deel, het entreegeld, terugkeert naar de crediteur. Kortom wat is de quintessens van dit betoog; laat de Grieken betalen met wat zij wel hebben. Pas de profysica toe. De meta ta fysika (letterlijk: wat na de fysica komt, maar nu meer in de betekenis gebruikt van dat wat (metafysisch) boven de materiële wereld uitstijgt) ontlook in de Griekse filosofenwereld. De EU kan nu de profysica introduceren, dat wat het fysische tot voordeel is, namelijk de genieting. En als onderdeel van het verblijf kunnen we naar wijsgerig vrolijke avonden waar we kennis maken met enige relativerende wijsheid tijdens warme zomeravonden. Immers, met de wijn in de man zit de wijsheid in de kan. Je moet die er echter ook bij uitschenken. Kost bijna niets extra.

Interessante artikelen

Dialoog, tweerichtingsverkeer, two-way symmetric communication: waarachtige, moderne communicatie moet van twee kanten komen en op basis van gelijkwaardigheid. Inhoud en timing zijn ook belangrijke co