Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Eerst was er de roep om het aftreden van FIFA-opperhoofd Blatter. Hij won de herverkiezing. Luttele dagen erna trad hij af. Waarom precies weet niemand. Komt de FBI te dichtbij? Wordt zijn vertrekpremie hoger na die herverkiezing? Nu roepen in ieder geval westerse media om opschoning van de hele organisatie. In communicatieland heet het dan dat de organisatie toe is aan een cultuurverandering. Dat krijgt in zo’n grote organisatie, die op zich een verzameling is van honderden bonden- en landenculturen, een nieuwe voorzitter in zijn eentje niet voor elkaar. Er vindt zelden of nooit een vlotte cultuurwisseling plaats als de oude elementen (mensen en systemen) op hun plaats blijven. Een cultuur is immers het resultaat van die collectieve samenwerking door de jaren heen. We kunnen het wezen van een oude eik niet veranderen in een moderne iep. De eik moet worden gekapt. Een nieuwe boom geplant. Het bestuur en personeel zouden in hun geheel moeten worden vervangen. Dat kan ook niet, want de zaken moeten onderwijl wel gewoon doorgaan. Het alternatief is de oprichting van een geheel nieuwe organisatie. Ofwel het oude museum geleidelijk, maar wel in tempo sluiten en een nieuw bouwen.

Waartoe moeten wie nu besluiten? Het wordt hoe dan ook een wedstrijd met verlenging en uiteindelijk strafschoppen om in lijn te blijven met de sport zelf. Ik schreef eerder dat ik in de herverkiezing ook het politieke element van een confrontatie zag tussen de oost-zuidwereld en het westen, waarbij de oosterlingen en de zuiderlingen af willen van de westerse hegemonie. Mondialisering herbergt ook egalisering van machtsverhoudingen en aanspraken op eigen handelswijzen. Punt is dat de wereld nog geen totale eenheidscultuur heeft, wel een geschiedenis van strijd en confrontaties. Daarbij komt nog als extra handicap, dat er letterlijk en figuurlijk niet één taal wordt gesproken. De toekomst is aan vergaderzalen en de tolken.

Interessante artikelen

Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik too