Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Kies voor het verblijfsland van jouw voorkeur, maar dan volledig. Eet niet van twee wallen.

Het rumoer rond de keuze van voetballers voor het Marokkaanse of Nederlandse elftal geeft aan dat volledige integratie een illusie is. Kiest een tweelandige speler nu voor zijn geboorteland of voor zijn woonland, waarbij hij ook nog eens een Nederlandse nationaliteit kan bezitten.

Het maakt mij in eerste instantie niet uit. Vrijheid, blijheid. Maar de zaak komt anders te liggen en wordt principiëler als nog meer kwesties gaan spelen, zoals ‘ik wil op zijn Marokkaans onderwijs krijgen of op zijn mohammedaans in het ziekenhuis verzorgd worden.’ O sorry, die zijn al aan de orde.

Wie de Nederlandse nationaliteit bezit en hier zijn vaste verblijfplaats heeft, behoort zich te gedragen als zijnde Nederlander. Wil men dit niet, dan is er geen man overboord, maar het zou dan in de lijn liggen om niet in Nederland te verblijven en dus in dat andere land te blijven of weer te gaan wonen. Het wordt anders een ratjetoe en een voortdurend gedoe van het kiezen voor dan het één en dan het ander. Omdat er tientallen dubbele paspoorthouders of landslieden kunnen komen (zie zijn er al enigermate) ontstaat er een meervoudige tweesporengemeenschap, verdeeld over tientallen ‘nationaliteiten’ of moederlanders en normen en waarden.

We kunnen dit de consequentie noemen van internationalisering op weg naar een wereldgemeenschap. Maar de verschillen zijn mij te groot, als ik fundamentele zaken als vrouwenbehandeling, wederzijds respect en onderlinge veiligheid ga meewegen om slechts een paar pittige punten te noemen. Anders gezegd die wereldgemeenschap heeft nog een lange opbouwtoekomst te gaan. Teveel keuzes in de verschillende landen en culturen accorderen nog voor geen meter. Dat we tegen elkaar voetballen en ongeremd handel drijven doet daar niets aan af. In hart en geest zijn er nog teveel onoverbrugbare verschillen.

Ik respecteer iedereen. Maar ik gruw van het fanatisme inzake sommige culturele of religieuze keuzes. Omdat vredige discussies dan zijn uitgesloten en rationele beginselen ten ene male worden afgewezen. De wereld zal dus hoe dan ook eerst naar universele principes moeten groeien, die een kernwaarde vertegenwoordigen in de opvoeding en het onderwijs. Ofwel de homo sapiens moet eerst zijn sapiensschap tot volle wasdom zien te brengen. En dat betekent het samen vaststellen wat de beginselwaarden zijn en welke gedragingen daarbij horen. Dat vereist het afleggen van ego-uitgangspunten. Kom daar om! Is hier ook een logaritme voor?

Interessante artikelen

Schuldaflossing zou een erezaak moeten zijn voor de Grieken. Het zijn geen Spartanen. Het IMF stelt voor een deel van de schulden kwijt te schelden en nog eens 50 miljard euro in ……ja, waarin eigenlij


Er zijn veel definities over communicatie in omloop. Het vak verschilt hierin niet van andere disciplines of kennisdomeinen als economie, marketing, politiek of filosofie.Vast gegeven in vrijwel alle