Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

A: Waar houden jullie je zoal mee bezig?V: Net zoals jullie op aarde: met bijvoorbeeld de expansie van het heelal.A: Jullie denken ook dat het heelal expandeert?V: Ja. Of dat zo blijft, weten we niet.A: Maar dan daalt de kosmische temperatuur en verdwijnen op den duur alle sterrenstelsels uit ons zicht.V: Onvermijdelijk.A: Slaat dan tegelijk de entropie toe? De desorganisatie van de materie?V: Ja, onherroepelijk, maar er is een tegenbeweging.A: Welke dan?V: Het product van

Lees meer...

Eerst was er de roep om het aftreden van FIFA-opperhoofd Blatter. Hij won de herverkiezing. Luttele dagen erna trad hij af. Waarom precies weet niemand. Komt de FBI te dichtbij? Wordt zijn vertrekpremie hoger na die herverkiezing? Nu roepen in ieder geval westerse media om opschoning van de hele organisatie. In communicatieland heet het dan dat de organisatie toe is aan een cultuurverandering. Dat krijgt in zo’n grote organisatie, die op zich een verzameling is van honderden bonden- en

Lees meer...

Hoewel nog steeds teveel kent Nederland relatief een laag percentage analfabeten. Maar hoe zit het met onze cijferbegrip? Voelen we ons niet langzamerhand als de Romeinse huisvader of –moeder? Over de verborgen communicatiestoornis als het om hoeveelheden gaat.  2000 geleden waren wereldwijd de meeste mensen analfabeet. Zelfs in het Romeinse Imperium, dat voor die tijd toch bekend stond om zijn hoge ontwikkelingsgraad. Maar de mensen hadden evenmin veel notie van getallen. Als een

Lees meer...

- Waarde getuige, kunt u vertellen wat u zag?- Edelachtbare, ik zag een enge man?- Hoe weet u dat het een eng persoon was?- Hij leek op vroegere buurman en die heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Dat was een hele, enge man.- Maar de persoon die u zag, was niet die vroegere buurman?- Nee, edelachtbare, want die is al enige jaren dood. Dus dat kan niet.- Die engheid baseert u dus op een zekere gelijkenis, maar die engheid is niet echt voor u gebleken?- Klopt.- Dan schrappen

Lees meer...

Dit artikel gaat niet over astronomie, maar over de wankelende continuïteit van drukwerk. Het is eigenlijk een artikel van Joao Magueijo gezien de ruimhartige aanhalingen van zijn woorden. Ik hoop, dat hij mij dit vergeeft. Alle credits berusten bij hem. Ik wil u aanraden –mits geïnteresseerd- eerst zijn visie te lezen. Aan het eind verklap ik wie en wat hij is. In zijn boek uit 2003 fulmineert hij tegen de gevestigde dominantie van wetenschappelijke tijdschriften. Zijn kritiek op die

Lees meer...

Dialoog, tweerichtingsverkeer, two-way symmetric communication: waarachtige, moderne communicatie moet van twee kanten komen en op basis van gelijkwaardigheid. Inhoud en timing zijn ook belangrijke componenten. Evenals als begrip en respect voor de ander: wijsgerige communicatie is het onderwerp bezien door de ogen van de ander.Het is volbracht, verzuchtte minister Borst en half christelijk Nederland viel over haar heen. Normaal wordt een Bijbels citaat blijde toegejuicht. Maar van één van

Lees meer...