Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Dialoog, tweerichtingsverkeer, two-way symmetric communication: waarachtige, moderne communicatie moet van twee kanten komen en op basis van gelijkwaardigheid. Inhoud en timing zijn ook belangrijke componenten. Evenals als begrip en respect voor de ander: wijsgerige communicatie is het onderwerp bezien door de ogen van de ander.Het is volbracht, verzuchtte minister Borst en half christelijk Nederland viel over haar heen. Normaal wordt een Bijbels citaat blijde toegejuicht. Maar van één van

Lees meer...

- Elke speler in het eerste van Barcelona verdient meer dan het hele Nederlandse Kabinet bij elkaar. Waarom zouden wij het financieel wankelende Spanje moeten steunen?- Onzinvraag. dat is appels met bananen vergelijken.- Die vergelijking levert mij op, dat het ene zuur kan smaken en de ander krom is.
Het gerucht                (een politiek sprookje) Er was er eens een groot land met een almachtige tsaar.Het volk beminde hem zeer, maar wist dat daarIn het paleiscomplex ook anderen die macht beminden.Dat waren vooral de geldgezinden.Op een dag was de tsaar verdwenen.Waarheen nam hij de benen?Hij gaf niet thuis, was niet op de buis,Dus iets leek onwaar en vooral niet pluis.Was hij dood

Lees meer...

Laten nu uitgerekend de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de grootste wapenfabrikanten en -leveranciers van de wereld zijn: China, Rusland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.Stel je voor, dat de leden van de permanente Anti Drugsraad van de Verenigde Naties zouden zijn Myanmar, Colombia, Afghanistan, Bolivia en Mexico (?!) In het ISIS-conflict zijn Syrië en Irak direct betrokken landen. Meer of minder zijn ook betrokken Iran

Lees meer...

 Nieuwe onthullngen leggen nu weer o.a. in Duitsland duizenden gevallen van kindermisbruik bloot door priesters en en andere kerkelijke ambtsdragers gedurende tientalllen jaren. Het speelt zich in nagenoeg alle landen af waar deze kerk vertegenwoordigd is. Hiermee is deze epidemie niet meer terug te voeren op een lokale, beperkte gedragscultuur. Het is de cultuur van de kerk als geheel. Het is bijkans een eigenschap van die kerrkgemeenschap geworden. Er is tevens een hoge mate van

Lees meer...

Mijn vorige blog is meer dan ooit doorgemaild. Dank u wel. Zij ging over de bankierseed die alle bankmedewerkers nu moeten afleggen. Die eed is mooi, goed en nietszeggend. Het spijt mij. U kent de mensen net zo goed als ik. U werkt in dezelfde situatie of daar dicht tegen aan. U heeft net zoveel vervelende ervaringen als ik en laten we positief blijven even veel goede en slechte ervaringen. Maar! Waarom stellen banken geen klantenbestuur in!!! Vorm een Raad van Commissarissen die bestaat uit

Lees meer...

Subcategorieën