Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het gerucht                (een politiek sprookje) Er was er eens een groot land met een almachtige tsaar.Het volk beminde hem zeer, maar wist dat daarIn het paleiscomplex ook anderen die macht beminden.Dat waren vooral de geldgezinden.Op een dag was de tsaar verdwenen.Waarheen nam hij de benen?Hij gaf niet thuis, was niet op de buis,Dus iets leek onwaar en vooral niet pluis.Was hij dood

Lees meer...

- Elke speler in het eerste van Barcelona verdient meer dan het hele Nederlandse Kabinet bij elkaar. Waarom zouden wij het financieel wankelende Spanje moeten steunen?- Onzinvraag. dat is appels met bananen vergelijken.- Die vergelijking levert mij op, dat het ene zuur kan smaken en de ander krom is.
Laten nu uitgerekend de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de grootste wapenfabrikanten en -leveranciers van de wereld zijn: China, Rusland, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.Stel je voor, dat de leden van de permanente Anti Drugsraad van de Verenigde Naties zouden zijn Myanmar, Colombia, Afghanistan, Bolivia en Mexico (?!) In het ISIS-conflict zijn Syrië en Irak direct betrokken landen. Meer of minder zijn ook betrokken Iran

Lees meer...

Mijn vorige blog is meer dan ooit doorgemaild. Dank u wel. Zij ging over de bankierseed die alle bankmedewerkers nu moeten afleggen. Die eed is mooi, goed en nietszeggend. Het spijt mij. U kent de mensen net zo goed als ik. U werkt in dezelfde situatie of daar dicht tegen aan. U heeft net zoveel vervelende ervaringen als ik en laten we positief blijven even veel goede en slechte ervaringen. Maar! Waarom stellen banken geen klantenbestuur in!!! Vorm een Raad van Commissarissen die bestaat uit

Lees meer...

12.000 ste seconde was het verschil tussen goud en zilver. 3000-ste seconden was een paar dagen later het verschil tussen goud en zilver. Waar zijn we mee bezig? Wat het menselijke oog niet eens kan waarnemen, laat staan klokken op het polshorloge, maakt dat iemand 1 of 2 is. Voor mij zijn deze atleten gelijk geëindigd. Hun prestaties laten weinig ruimte om te zeggen dat de één beter is of sneller was dan de andere. Gaan we straks in miljoenste van secondes meten? Zeker weten. Wat we kunnen

Lees meer...

Interne communicatie overspant alle communicatie(bij wijze van eindejaarsgedachte?) Alle kennis is geschiedenis. Als de wetenschap ons leert, dat met zekerheid over de toekomst niets te zeggen valt, is alle visie op die toekomst gebaseerd op of afkomstig uit kennis van en over het verleden. Een mens kan zich geen voorstelling maken van iets dat niet bestaat zonder dat hij gebruik maakt van eerder waar genomen componenten. Ook science fiction en fantasie zijn opgebouwd uit

Lees meer...