Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland wil kennisland worden. Prachtige doelstelling. De reeks wordt dan distributieland, informatietechnologie-land en verstand van zaken-land. We zetten in op feiten, wetenschap, onderzoek door deskundigen en het gezag van de kenner. Zo'n machtig concept laat je natuurlijk niet eerst los op een nietsvermoedende buitenwereld, maar oefen je in eigen huis, alvorens de wereldwijde verspreiding in gang wordt gezet. Alle beslissingen worden genomen op basis van onmiskenbare kwantitatieve

Lees meer...

De Ondernemingsraad van KLM roert zich nu de problemen bij KLM en tussen de gefuseerde partners grote spanningen te zien geven. Spanning lag van meet af aan in dit bedrijfshuwelijk besloten. KLM is in de Franse cultuur en machtsdenken een zijspan. Een prinses uit de Lage Landen aan het hof van Air France. Le roi c’est moi. Of hun bemoeienis helpt, lees de fabel over de OR en bedrijfsdemocratie.De fabel dat u bijdraagt In een streek niet ver van hier leefde eens zo menig dier.Wat

Lees meer...

Kies voor het verblijfsland van jouw voorkeur, maar dan volledig. Eet niet van twee wallen.Het rumoer rond de keuze van voetballers voor het Marokkaanse of Nederlandse elftal geeft aan dat volledige integratie een illusie is. Kiest een tweelandige speler nu voor zijn geboorteland of voor zijn woonland, waarbij hij ook nog eens een Nederlandse nationaliteit kan bezitten.Het maakt mij in eerste instantie niet uit. Vrijheid, blijheid. Maar de zaak komt anders te liggen en wordt principiëler

Lees meer...

V: Wat is de waarde van een topschilderij?A: Al gauw enige tonnen, maar het kan ook 10 miljoen of 100 miljoen zijn.V: Waarom?A: Een schilderij is uniek en wordt prachtig gevonden. De waarde kan stijgen.V: Duidelijk. Maar als iemand het naschildert en het is voor 99% van de mensen niet van echt te onderscheiden, wat is dan de waarde?A: Enige honderden euro's misschien, maar in de praktijk nog geen 10% van het origineel.V: Maar de meeste mensen zien het verschil niet en de schoonheid is

Lees meer...

Waarover te praten tijdens het Paasontbijt? Natuurlijk over het antwoord op de tergende, klassieke vraag: wat was er eerst 1. de kip of 2. het ei?Welnu het dilemma is: 1. Als de kip er eerst was, uit welk kippeëi kroop deze dan?2. Omgekeerd als het ei er eerst was, van welke kip kwam dit ei dan?Het juiste antwoord is: 2, maar de vraag is wel fout. En dus eigenlijk ook dit antwoord.Het ei was er het eerst anders kun je geen kip krijgen. Het was echter niet het ei van een kip, maar

Lees meer...

Duitsland is in beroering door de verregaand beledigende teksten van een cabaretier aan het adres van de Turkse president Erdogan. U kunt deze dictator zo fout vinden als een demon, maar daar wil ik het niet over hebben. Laten we ons beperken tot die teksten. Zij worden geuit om twee redenen. De eerste is de provocatie richting deze president. De tweede is de toetsing van de vrijheid van meningsuiting en de wet die daar in Duitsland overgaat en naar ik begrijp zou moeten worden afgeschaft of

Lees meer...

Subcategorieën