Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Ondernemingsraad van KLM roert zich nu de problemen bij KLM en tussen de gefuseerde partners grote spanningen te zien geven. Spanning lag van meet af aan in dit bedrijfshuwelijk besloten. KLM is in de Franse cultuur en machtsdenken een zijspan. Een prinses uit de Lage Landen aan het hof van Air France. Le roi c’est moi. Of hun bemoeienis helpt, lees de fabel over de OR en bedrijfsdemocratie.De fabel dat u bijdraagt In een streek niet ver van hier leefde eens zo menig dier.Wat

Lees meer...

V: Wat is de waarde van een topschilderij?A: Al gauw enige tonnen, maar het kan ook 10 miljoen of 100 miljoen zijn.V: Waarom?A: Een schilderij is uniek en wordt prachtig gevonden. De waarde kan stijgen.V: Duidelijk. Maar als iemand het naschildert en het is voor 99% van de mensen niet van echt te onderscheiden, wat is dan de waarde?A: Enige honderden euro's misschien, maar in de praktijk nog geen 10% van het origineel.V: Maar de meeste mensen zien het verschil niet en de schoonheid is

Lees meer...

Duitsland is in beroering door de verregaand beledigende teksten van een cabaretier aan het adres van de Turkse president Erdogan. U kunt deze dictator zo fout vinden als een demon, maar daar wil ik het niet over hebben. Laten we ons beperken tot die teksten. Zij worden geuit om twee redenen. De eerste is de provocatie richting deze president. De tweede is de toetsing van de vrijheid van meningsuiting en de wet die daar in Duitsland overgaat en naar ik begrijp zou moeten worden afgeschaft of

Lees meer...

Idee “Medisch Noordland”(Warnerjuli 2011)De gegevens en de partijenDe Rijksuniversiteit Groningen heeft twee speerpunten: Healthy Aging en Energie.Het gebied Eemshaven/Delfzijl komen vier (misschien vijf) centrales met a) restwarmte en b) CO2.De provincie Groningen constateert ontvolking en met name in de noordelijke agrarische gebieden als gevolg van economische en afgeleide, verzwakkende sociale situaties.De agrarische sector ondervindt zware concurrentie van (deels

Lees meer...

Duurzaam handelen is het actuele, menselijke antwoord vanuit de visie op en ambitie tot de  bestendiging van de aardse leefbaarheid. In de natuur is duurzaamheid het resultaat van een voortdurende balans tussen anorganische en organische krachten, waarbij die natuur geen onderscheid maakt tussen leven en dood. Het proces is ongestuurd en wordt bepaald door onbezielde wetmatigheden. Organische krachten vormen een minderheid en ze delven het onderspit als ze boven hun macht uitgroeien

Lees meer...