Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

‘U hebt het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan door derden tegen u worden gebruikt in de arena van openbaarheid.’ Deze variant op de Anglo-Amerikaanse politietekst, waarbij een verdachte op zijn rechten wordt gewezen, doet steeds meer opgeld in de moderne samenleving. Het geschreven en gesproken woord is al sinds jaar en dag onderhevig aan ongevraagde verspreiding en misbruik, maar de social media maken tegenwoordig geopenbaarde teksten als fijnstof in een stormwind.Op individueel

Lees meer...

Communicatie is een brugfunctie, wars van eenzijdigheid en dogmatiek.  Gericht op hersenverrijking, niet op hersenspoeling. Het vakgebied (geen vak) staat voor enorme spanningsvelden, kloven en paradoxen. Ik loop er enige langs en kom met een eenvoudig uit te voeren aanbeveling tot bruggenbouw van primaire aard.Wat scheidt ons zoal. De neiging tot individuele grenzenloosheid versus sociale kaders en plichten. Fundamentele onzekerheid in natuurkunde en filosofie tegenover

Lees meer...

- Waarom rijdt die jongeman zo hard door die bocht?- Dat vindt hij spannend.- Spannend? De weg is nat en er liggen veel bladeren. Er staan ook nog bomen langs de weg. Als hij slipt en tegen een boom rijdt met die snelheid kan hij verongelukken.- Dat klopt.- Weet hij dat dan niet?- Jawel, maar hij zoekt die spanning.- Wat maakt het dan zo spannend?- Spelen met zijn leven. De spanning dat het mis kan gaan.- Wil hij dan dat het mis gaat?- Nee, hij wil niet dood, maar juist vaker nog

Lees meer...

Nu heeft het Dubai-kantoor van ABNAMRO weer alle regels met voeten getreden. Bovendien niet één keer, maar in duizenden gevallen c.q. transacties. Dat mag structureel worden genoemd. Mag ik nu mijzelf als klant bij die bank afvragen of een hogere manager in die bank zich niet afvroeg waar die successen of groei van dat kantoor vandaan kwamen? Ik snap de bedrijvenwereld niet meer. Snelle groei duidt op succes, maar succes van wat. Kankercellen. Maar al te vaak zien we in de natuur snelle groei

Lees meer...

- Hoe staat de staat er voor?- De staat staat in het rood.- Mooi is dat. Ik werk mij blauw en mijn land staat in het rood.- En als je kleurenblind bent?- Dan wordt het zwart voor je ogen.  
Dialoog en draagvlak zijn de aanduidingen van de bezweringsrituelen die moeten leiden tot overeenstemming en harmonie. Het lijkt paradoxaal. In de postmoderne westerse wereld beschouwen we cultuur niet langer als een domein van hoogstaande, toonaangevende literatuur en artistieke uitingen, maar hebben we –om het bij Nederland te houden- de cultuur verdeeld in 17 miljoen kaveltjes. Individualisatie is zover doorgeslagen, dat iedereen iets mag vinden, Iedereen en alles is cultuur. Ongeacht zijn

Lees meer...

Subcategorieën