Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In de ‘Wereld draait door’ besteedt de presentator op 18 september jl. aandacht aan een pas uitgekomen boek van een Amerikaanse mevrouw met de titel Vagina. Nog voordat hij verder een woord had gezegd, dacht ik, dat wordt een beststeller. De schrijfster is binnen drie maanden miljonair. Het woord een schoolvoorbeeld van de moderne debiliteit van gedachteloze vulgariteit. Zeker met zo'n naakte titel.De schrijfster baseert haar boek op een persoonlijke ervaring. Zij had vroeger orgasmes die

Lees meer...

Nog niet hebben overheid, KNVB en clubs afgesproken een respectactie te beginnen om het geweld op voetbalvelden terug te dringen of het aantal knokpartijen, kopschoppen en molestaties neemt schrikbarend toe. Schrikbarend is in dit geval wekelijks. Zelfs tijdens een wedstrijd tussen eenbenigen kwam het tot een handgemeen. Nu kan het natuurlijk zo zijn, dat de aandacht voor het onderwerp en het meldpunt meer vandalisme in de openbaarheid doen belanden, maar dan is de vervelende conclusie, dat

Lees meer...

Dialoog en draagvlak zijn de aanduidingen van de bezweringsrituelen die moeten leiden tot overeenstemming en harmonie. Het lijkt paradoxaal. In de postmoderne westerse wereld beschouwen we cultuur niet langer als een domein van hoogstaande, toonaangevende literatuur en artistieke uitingen, maar hebben we –om het bij Nederland te houden- de cultuur verdeeld in 17 miljoen kaveltjes. Individualisatie is zover doorgeslagen, dat iedereen iets mag vinden, Iedereen en alles is cultuur. Ongeacht zijn

Lees meer...

Duitsland speelde tegen Brazilië nagenoeg perfect. Een roemrijke overwinning zonder dat er incidenten van welke aard ook aan te pas kwamen. Voetbal zoals voetbal kan zijn en hoort te zijn. Kranten spreken van vernedering. Dat betekent dat het beschamend was, verlagend. Je vernedert iemand tot slaaf. Maar van verlaging of laagwaardige behandeling was geen sprake. Verliezen is op zich niet vernederend. In dit toernooi moet erna de groepswedstrijden elke wedstrijd een verliezer zijn. Is dat

Lees meer...

- Ik vind die opsporingsmethode van de politie in het geval van moord op die Haagse juwelier te ver gaan.- Hoe zo te ver?- In een rechtstaat is iedereen een burger met recht op privacy, totdat de rechter iemand als dader veroordeelt. Dit recht is hier geweld aangedaan.- Ik kijk er anders tegenaan. In een rechtstaat heeft elke verdachte het recht zo snel mogelijk te kunnen aantonen, dat hij ten onrechte verdacht is, opdat hij of zij weer als onverdachte en ongezocht burger rond kan lopen

Lees meer...

In de Kerstrede van Hare Majesteit komt in de tekst, die circa 650 woorden omvat, 10 keer het woord vertrouwen voor. Trouw komt twee keer voor. Wantrouwen en zelfvertrouwen elk één keer. Vanuit de politiek klinken dezelfde teksten op: het vertrouwen van de bevolking moet worden hersteld. Ook tussen banken en klanten, tussen ziekenhuizen en patiënten, tussen de priesterkaste en de gelovigen, tussen de wielrenners en het publiek, tussen de wetenschappers en hun aanhangers.Een eerste

Lees meer...

Subcategorieën