Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vier vormen om te komen tot beleidsaanpak in organisaties.In onderstaand schema staan vier vormen van beleidsoverleg.I. De top van de organisatie overlegt met de staven c.q. specialisten op basis van de redenen tot een (herzien) beleid, de doelen en een positie-analyse wat het geheel van handelin gen moet gaan worden. (bovenste twee korte pijlen). Na vaststelling wordt het aan de lijn en de rest van de organisatie meegedeeld. (onderste pijl).II. De directie laat staven/specialisten en

Lees meer...

I. Als u met één journalist praat, communiceert u met alle media.II. Onder embargo, sub rosa en off the record hebben evenveel afspraakwaarde als snelheidsborden, de verplichting dat fietsers richting aangeven en voldoende remafstand houden.III. Besef goed wat u indiceert of wat de journalist interpreteert als u geen antwoord geeft of antwoordt met 'geen commentaar'.IV. Reclame werkt bij gratie van herhaling. Het meeste nieuws is herhaling of leidt hiertoe.V. Media c.q. de pers hebben

Lees meer...

In de crisis van 2009 kwam het speculatieve handelen van banken tot volle uiting. Zij werden uiteindelijk gered door de burgers. Kortgeleden bleek ING weinig te doen aan de witwas-transacties van crimineel geld. Nu blijkt weer dat tientallen  banken en andere financiële instellingen fraude plegen met het terugvragen van dividendbelasting. Wat we al wisten is nu onweerlegbaar banken zijn er eerst en altijd om geld te verdienen. Hun dienstbaarheid kent geen morele grenzen.Zelden of nooit

Lees meer...

 De jongedame die p[riep Baudet dood te schieten in de Amsterdamse optocht heeft spijt betuigd. Maar zo makkelijk komt zij er nuiet van af. Haar oproep ging viraal wereldwijd en bracht ons land een enorme democratische reputatieschade toe. Ja, mevrouw, zo gaat dit tegenwoordig. Als Nederland  nu ergens kritiek op wil leveren, is het antwoord “ kijk eerst maar naar jezelf. Waarin alle openbaarheid volwassen kiezers tot mooord kunnen oproepen op een politicus." Hoe zet zij dit weer

Lees meer...

In het Griekse drama en de Lybische kwestie worden door de leiders noodzakelijke voorwaarden voor een goede strategie en aanpak verontachtzaamd. Wat ondernemers en organisatieleiders in het algemeen wel uit hun hoofd laten, tenzij ze willen avonturieren, wordt door EU-politici en nationale regeringsleiders met droge ogen toegepast. De EU graaft zijn eigen graf. Het orakel van Delphi zal voor eeuwig zwijgen. De Arabische lente gaat in Lybië de herfst in. Waarom worden elementaire strategische

Lees meer...

Vele dikke boeken zijn er over beleid en management geschreven. Of het nu het algemene management betreft of een deelgebied, zoals communicatie, het heet ingewikkeld te zijn en wordt gerekend tot de hogeschool van het besturen. In samenhang met doelen, actie en een aanpak (strategie) ontstaat het beeld van complexiteit, waarin adviezen tegen 300 euro per uur of meer gerechtvaardigd lijken en academische kennis is vereist. Het is expertniveau.Is dat altijd zo? Het helpt als we beleid en

Lees meer...

Subcategorieën