Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vier vormen om te komen tot beleidsaanpak in organisaties.In onderstaand schema staan vier vormen van beleidsoverleg.I. De top van de organisatie overlegt met de staven c.q. specialisten op basis van de redenen tot een (herzien) beleid, de doelen en een positie-analyse wat het geheel van handelin gen moet gaan worden. (bovenste twee korte pijlen). Na vaststelling wordt het aan de lijn en de rest van de organisatie meegedeeld. (onderste pijl).II. De directie laat staven/specialisten en

Lees meer...

In het Griekse drama en de Lybische kwestie worden door de leiders noodzakelijke voorwaarden voor een goede strategie en aanpak verontachtzaamd. Wat ondernemers en organisatieleiders in het algemeen wel uit hun hoofd laten, tenzij ze willen avonturieren, wordt door EU-politici en nationale regeringsleiders met droge ogen toegepast. De EU graaft zijn eigen graf. Het orakel van Delphi zal voor eeuwig zwijgen. De Arabische lente gaat in Lybië de herfst in. Waarom worden elementaire strategische

Lees meer...

I. Als u met één journalist praat, communiceert u met alle media.II. Onder embargo, sub rosa en off the record hebben evenveel afspraakwaarde als snelheidsborden, de verplichting dat fietsers richting aangeven en voldoende remafstand houden.III. Besef goed wat u indiceert of wat de journalist interpreteert als u geen antwoord geeft of antwoordt met 'geen commentaar'.IV. Reclame werkt bij gratie van herhaling. Het meeste nieuws is herhaling of leidt hiertoe.V. Media c.q. de pers hebben

Lees meer...

Vele dikke boeken zijn er over beleid en management geschreven. Of het nu het algemene management betreft of een deelgebied, zoals communicatie, het heet ingewikkeld te zijn en wordt gerekend tot de hogeschool van het besturen. In samenhang met doelen, actie en een aanpak (strategie) ontstaat het beeld van complexiteit, waarin adviezen tegen 300 euro per uur of meer gerechtvaardigd lijken en academische kennis is vereist. Het is expertniveau.Is dat altijd zo? Het helpt als we beleid en

Lees meer...

De Giroloterij, maatschappelijk partner van de eredivisie, zo wordt de populaire sportuitzending ingeluid. Dit is reclame maken door de ene organisatie te verbinden aan de andere dan wel een veel bekeken programma. Merk zoekt merk. Niets mis mee. Gebeurt talloze malen. Maar wat betekent in dit verband ''maatschappelijk" partner.Sinds 'maatschappelijk verantwoord handelen of ondernemen (mvo) een nieuw etiket is geworden, waarmee bedrijven en andersoortige organisatie willen laten zien, dat

Lees meer...

In mijn boek 'Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken', dat in het najaar uitkomt, geef ik aan, dat de aanspraak die communicatoren kunnen maken op de erkenning van communicatie als organisatieproces met de waarde van kritische succesfactor stoelt op de navolgende argumenten. Omdat er geen tijd te verliezen is, deel ik ze nu vast met mijn vaste kennissite-lezers. De strategische waarde van communicatie is daarmee ook een feit.- Communicatie ofwel de

Lees meer...