Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vier vormen om te komen tot beleidsaanpak in organisaties.In onderstaand schema staan vier vormen van beleidsoverleg.I. De top van de organisatie overlegt met de staven c.q. specialisten op basis van de redenen tot een (herzien) beleid, de doelen en een positie-analyse wat het geheel van handelin gen moet gaan worden. (bovenste twee korte pijlen). Na vaststelling wordt het aan de lijn en de rest van de organisatie meegedeeld. (onderste pijl).II. De directie laat staven/specialisten en

Lees meer...

I. Als u met één journalist praat, communiceert u met alle media.II. Onder embargo, sub rosa en off the record hebben evenveel afspraakwaarde als snelheidsborden, de verplichting dat fietsers richting aangeven en voldoende remafstand houden.III. Besef goed wat u indiceert of wat de journalist interpreteert als u geen antwoord geeft of antwoordt met 'geen commentaar'.IV. Reclame werkt bij gratie van herhaling. Het meeste nieuws is herhaling of leidt hiertoe.V. Media c.q. de pers hebben

Lees meer...

In de crisis van 2009 kwam het speculatieve handelen van banken tot volle uiting. Zij werden uiteindelijk gered door de burgers. Kortgeleden bleek ING weinig te doen aan de witwas-transacties van crimineel geld. Nu blijkt weer dat tientallen  banken en andere financiële instellingen fraude plegen met het terugvragen van dividendbelasting. Wat we al wisten is nu onweerlegbaar banken zijn er eerst en altijd om geld te verdienen. Hun dienstbaarheid kent geen morele grenzen.Zelden of nooit

Lees meer...

Vele dikke boeken zijn er over beleid en management geschreven. Of het nu het algemene management betreft of een deelgebied, zoals communicatie, het heet ingewikkeld te zijn en wordt gerekend tot de hogeschool van het besturen. In samenhang met doelen, actie en een aanpak (strategie) ontstaat het beeld van complexiteit, waarin adviezen tegen 300 euro per uur of meer gerechtvaardigd lijken en academische kennis is vereist. Het is expertniveau.Is dat altijd zo? Het helpt als we beleid en

Lees meer...

In het Griekse drama en de Lybische kwestie worden door de leiders noodzakelijke voorwaarden voor een goede strategie en aanpak verontachtzaamd. Wat ondernemers en organisatieleiders in het algemeen wel uit hun hoofd laten, tenzij ze willen avonturieren, wordt door EU-politici en nationale regeringsleiders met droge ogen toegepast. De EU graaft zijn eigen graf. Het orakel van Delphi zal voor eeuwig zwijgen. De Arabische lente gaat in Lybië de herfst in. Waarom worden elementaire strategische

Lees meer...

De Telegraaf kopte met Goddelijke duivels toen België de kwartfinales bereikte. Hoger kan niet: goddelijk. Afschrikwekkender ook niet: duivels. Ze zitten daar bij die krant nu met de handen in het haar. Wat ging er niet goddelijk en wat niet afschrikwekkend in de verliespartij tegen Frankrijk. Bovendien welke woorden gebruik je nu voor Frankrijk?En nog erger welke betitelingen moeten Croatië en Engeland wel niet krijgen als zij Frankrijk zouden verslaan? Het bewijst de gekte in de

Lees meer...

Subcategorieën