Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat communiceert de wereld ons via gedrag? Het is verleidelijk om vooruit te blikken. De eindejaarsneiging van alle amateurfuturisten, trendwatchers, issue-analisten en mediaprogrammamakers en –presentatoren. Hoop, verwachting en waarschuwingen gaan als vuurwerk en knalpotten de lucht in.

Het is massaal opportunisme en doemdenken tegelijk. We hebben nog bij lange na niet de goede voornemens van 2011 gerealiseerd of die van voorgaande jaren of we starten met de doelijst voor 2012. Wat een doldwaze en vermakelijke bezigheid.

Het weer, wat vertelt ons het weer? 2011 was op enig tijdstip een jaar in de toplijstjes van droogte, van mildheid, van warmte. Kortom 2011 was een topjaar.

Het klimaat. Van elders uit de wereld hoorden we van de ergste overstromingen, de langdurigste droogtes, de hardstwaaiende orkanen.  Het kan allemaal een samenloop van omstandigheden zijn, maar het weer en het klimaat zijn altijd een samenloop van omstandigheden. De vraag is wat loopt er samen?  We zullen consensus vinden op een combinatie van oorzaken met als buitenbeentje de verdwenen planeet.

Hare Majesteit werd geprezen om haar Kerstboodschap, die vrijwel geheel over ons (leef)milieu ging. Ze zal het zonder twijfel goed bedoelen, maar wie in een losstaand huis leeft, waar ruimte is voor tien gezinnen is in gedrag niet principieel.

In Durban besloten de klimaatcongressisten af te spreken dat ze de afspraken die ze willen maken bij het volgende congres zullen gaan afspreken.  En dat terwijl de wereld van leiders (politici en managers bijeen) de mond vol hebben van efficiëntie, besluitvaardigheid, en urgentie.

Let op het aloude adagium: waar woorden, geen daden. Assad beloofde hervormingen, net zoals de Egyptische militairen, Poetin, de regering van Birma, Berlusconi. Neem dan Di Rupo, die kletste België de coalitie in. Die was geen Rupoende in de woestijn, hoe zeer ook zijn geduld is te waarderen.  Het zal niet werken, want de samenwerking tussen Vlamingen en Walen werd afgedwongen door een dreigend verlies van de A-status van de zijde van de kredietbeoordelingsbureaus. Vlamingen moeten nu twee keer te hulp schieten.

Een fantastisch systeem, die statustoekenningen.  Nederland behield nog net de triple A-status  (voorlopig) ondanks een staatsschuld van honderden miljarden, waar we al in geen drie decennia van af kwamen. En welke schuld we nu vergroten om andere landen die nog dieper in de put zitten een touw toe te werpen, dat het de komende 30 jaar moet uithouden. Diep in het rood en toch de hoogste status. Het is alsof je een scholier ondanks allemaal vieren op het rapport de beste van de klas noemt, omdat zijn klasgenoten allemaal drieën, tweeën en enen hebben. Het is dan ook geen objectief kwalitatieve statusbeoordeling, maar een rangorde van de bereidheid van anderen om geld te lenen, liefst tegen een hogere rente, als het moeras maar niet diep genoeg blijkt en het verdrinken zeer langzaam gaat.

Starters op de woningmarkt krijgen nauwelijks nog een hypotheek. Dat wordt er met dreigende pensioenverlagingen of hogere pensioenafdrachten en stagnerende loonsverhogingen niet beter op.

Het zal duidelijkheid scheppen en wel dat de term Eigen Huis niet met de werkelijkheid of waarheid overeen kwam. Het is gewoon een huis met de Bank als huisbaas, niet verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Nu mensen echt geld nodig hebben kunnen of mogen de banken het niet meer lenen. Zo cynisch gegeven zouden we eens toe moeten passen in de gezondheidszorg?!

In Spanje zijn de huizenprijzen gehalveerd,dus….? In China staan enige tientallen miljoenen splinternieuwe appartementengebouwen leeg, dus…? Economie kent als kernbegrip schaarste. Dat is betrekkelijk. Het gaat vooral over lokale schaarste, bereikbaarsheidschaarste, schaarste aan (her)verdeling. Is er een starters-voorichtingsexpert met kennis van de Spaanse taal beschikbaar? Of Chinees?

De schuldencrisis wordt aangepakt door de schuldenpot te vergroten, waarvoor Nederland bijdraagt uit een pot die het niet heeft en dus zelf meer leent. Zou Nederland niet aan zichzelf kunnen lenen? Niet uit een eigen-land-eerst mentaliteit maar uit de efficiëntie om overdrachtskosten uit te sparen? Welke investor relations-deskundige werpt zich hierop?

In Libië verenigen stammen zich tegen de machthebber Ghadaffi. Zij zullen nu onderling om de macht gaan strijden of het land raakt verdeeld. In Egypte moet het leger als landheer wijken, maar het is eigenaar van veel grond, fabrieken, gebouwen en instituten. Ze moeten wijken, maar ook als bezitter van wijken?

In Irak is al losgebarsten wat iedereen verwachtte; stammenstrijd. Tussen Soennieten en Sji-ieten. Ook hier gaat het om de macht of de angst door de ander te worden gedecimeerd. En waarom zijn het opponenten. Ze wonen in hetzelfde land, spreken dezelfde taal, delen een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis, maar zijn het er niet over eens wie 12 eeuwen te terug Mohammed had moeten opvolgen.  Welke pr-bureau stelt een dialoog voor? Dat kan een lang adviestraject worden?

Afghanistan gaat natuurlijk dezelfde kant op. Een land dat in geen Millennia aan democratisering toekwam, bereikt dit niet na 10 jaar schoolopbouw en agententraining. Het zal vervallen in de oude verhoudingen en machtstructuren. Noord-Korea is medio mei wel uitgehuild. En stort in. De Joden bouwen nog 20 klaagmuren.

In Rusland hebben de middenstand en de jeugd de rol over genomen van het vroegere proletariaat. Open verbindingen met de rest van de wereld toont hen een meer aansprekende vrijheid. De massa met midden-welvaart vraagt om hogere-welvaart. De invloed van vrijer informatieverkeer krijgt geen leger meer terug in het hok. De val van de muur leerde dat. De twitter-revoluties leren het nu. Het land zal zich openen.

Let wel. Niet dat er veel zal veranderen in al die landen. Onrust en opstand worden er door gevoed, maar het cultuurmerg, het historische eelt wordt er niet slapper van. Een gekortwiekte boom blijft nog steeds die boom. Echte veranderingen vereisen een herplanting. Daarvan zijn weinig voorbeelden.

Een paar echte toekomstverwachtingen:

  1. Er zal een de-urbanisatiegolf op gang komen, omdat je op het platteland nog wel je eigen eten kan verbouwen;
  1. Er zal meer energie moeten worden gevonden en aangewend, ook alternatieve bronnen want de klimaatverandering zal zoveel rampen of weerverwoestingen opleveren, dat er enorme beschermingsprojecten (gevolgbestrijding)moeten worden gerealiseerd, waarvoor..juist ja veel energie nodig is.
  1. Er zal meer onmacht aan de EU worden overgedragen.
  1. De onzekerheid zal meer mensen richting geloof en mystiek drijven op zoek naar een virtueel houvast.
  1. Het brein en dna zullen de boventoon voeren in wetenschappelijke aandacht, ook omdat de eerste effecten van informatieve overlading publieksbreed zichtbaar zullen worden en er een vorm van breinaids dreigt.

Interessante artikelen

Fysiek geweld is strafbaar. Een enkele klap wordt al als misdaad gezien. Met taal mag een mens behoorlijk om zich ‘heenslaan.’ Rechtvaardigt de informatiemaatschappij een herijking van taalgebruik met


Bij verliefdheid schakelen hormonen het verstand uit. Verliefdheid staat in dienst van onze genen en die willen zich voortplanten (repliceren). Liefde staat in dienst van harmonie en wederzijdse zorgb