Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Dit artikel is een recapitulatie van vorige artikelen. In een aantal gevallen kwam ik tot voorzeggingen of scenario's op basis van de analyse van wat er werd gezegd in combinatie met communicatiekennis. Het toont de waarde of misschien wel meerwaarde van communicatie als het gaat om het anticiperen op ontwikkelingen en uitkomsten.

In het artikel 'Eenzijdige en valse voorlichting in het Griekse drama' ( aug 2011) concludeerde ik, dat minister De Jager ons een rad voor ogen draaide met zijn beweringen, dat alle geldhulp slechts een garantie voorstelde. Ook oud-directeur van de Nederlandse bank, Noud Wellink, beweerde dit o.a. in een interview bij Pauw en Witteman. We zouden alles terugkrijgen en zelfs met profijtelijke rente. Op basis van alle commentaren en publiekelijke uitingen concludeerde ik, dat deze deskundigen falikant mis zouden zitten. U kent inmiddels de feiten. Er moeten meer geld bij. Niets alleen garant staan. De banken moeten tot 75% misschien wel afschrijven. En de eerste economen menen, dat Griekenland en Portugal nooit in staat zullen zijn hun schulden terug te betalen. Zelfs niet na een kwijtschelding van een groot deel van hiun veprlichtingen. Landen die dus hebben uitgeleend en daarvoor zelf moesten lenen en rente betalen, staan nu zelf voor een langdurige af te lossen schuld. En nu maar beweren dat we verdienen aan de euro??!! Opvallend hierbij is, dat in verdediging op hun extra leningen aan Griekenland politici naar voren brachten, dat de euro ons veel goeds hefet gebracht ebn ook in de toekomst nog oplevert. Dan is het toch gek dat diezelfde politici op het rapport van het onderzoek dat Wilders liet verrichten naar de kosten van een terugkeer naar de gulden de rapportconclusies wegwoven onder het argument dat het helemaal niet viel uit te rekenen wat de voor- en nadelen zouden zijn. Uit alle voors en tegens valt maar één ding te concluderen: we weten het allemaal niet (meer), want het is gewoonweg te complex.

In het artikel 'Brutus-communicatie bij PvdA' (18-feb-2012) noemde ik de publiekelijke aanval op Cohen een talige dolksteek met dodelijke gevolgen. Anderhalve week later gaf Job Cohen er de brui aan, om nota bene direct daarna door zijn aanvallers de hemel in te worden geprezen als een fatsoenlijke, eerlijke en integere politicus.

In het 'Einde van de democratie:een college buitenwereld monitoren' (23-nov-2011) leidde de communicatiekennis van de taaiheid van culturen en historisch sociaal erfgoed en de berichtgeving over Libië tot de conclusie, dat het meest aannemelijke scenario verdeeldheid in het bevrijde land zou zijn. In deze dagen kwam naar buiten, dat Oost-Libië als zelfstandige regio verder wil gaan. Ook kwam uit een communicatieanalyse, dat de Egyptische revolutie zou terugkeren naar oude machtsverhoudingen, vooral die waarin het leger de hoofdrol speelt. Voor wie de Egyptische, actuele situatie kent, is de terugval na de Engyptische lente al wel duidelijk. Voorts voorzag de analyse in een hernieuwde stammenstrijd in Irak na het vertrek van de Amerikanen c.s. en zie de Soennieten en Sjieten blazen elkaar al naar Allah. Hetzelfde zal zich afspelen in Afghanistan. Alle interventies zullen straks tevergeefs zijn geweest. Is dat lastig te voorzeggen? Helemaal niet. Culturen veranderen stapje voor stapje, nooit op slag. Daarvoor zijn veel massapsychologische verklaringen. De Arabische lente waren de opstanden. De Arabische zomer de victorie van de opstandelingen. Let op: de Arabische herfst breekt geleidelijk aan.

In 'Zelfchantage en desasstreuze openheid' (9-feb-2012) leidde de communicatie-uitingen tot de slotsom, dat als de rest van de wereld, met het westen voorop, niet zou besluiten tot een VN-ingrijpen of vergelijkbare aanval op het heersende Syrische regiem en dit ook wereldwijd werd verkondigd, Saddat hierin een vrijbrief zou zien voor verregegaande onderdrukking en uitschakeling van de opstandige bevolkingsgroepen. NRC-Handelsblad kopte gisteren (7 maart), dat Syrië zijn slachting nu aan het afronden was. De Syrische leider moordt de weerstand nu eenvoudig uit.

IN '40 miljard in EU-stroppenpot is onjuiste weergave van realiteit' (29-2-2012) leidde een analyse van de feiten tot de uitkomst van het dubbele van dit bedrag vanwege het gegeven, dat Nederland die bijdrage moet lenen (we hebben een enorme staasschuld en niets op de bank) en dus decennnialang daarover ook rente moet betalen. We zullen zien of dit binnenkort naar buiten komt.

Tot zover deze recapitulatie van de op communicatie-analyses gebaseerde voorzegde uitkomsten. Het is een analyse die bestaat uit een gecombineerde beschouwing van wat gezegd wordt en het daadwerkelijk gedrag (lichaamstaal, gehouden tegen de historische empirie.

 

Interessante artikelen

Het OM krijgt het lastig met Utrecht.

Moordenaar T {UtrecHt} handelde alleen, zegt hij. Het OM denkt dit ook. T liegt en het OM zit er naast. Hoe ik dit weet?. T zegt zelf, dat hij handelde namens en


Turkije bevindt zich in een economisch en politiek conflict met Amerika. Tegelijk staat de relatie met de EU onder druk, zeker als het gaat om het NAVO-lidmaatschap. Ten aanzien van het Midden-Oosten


Het komende halfjaar belooft extra interessant te worden met Nederland als tijdelijke voorzitter in de EU-famillie.. Kunnen wij een stempel drukken en zo ja welke en waarover? Minister Dijsselbloem le