Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Een aanzet om te komen tot een overzicht van wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan het informatieverkeer, ten einde te geraken tot een meer exacte benadering van het communicatieproces. Als definitie voor communicatie wordt gehanteerd: de uitwisseling van informatie. Deze definitie omvat ook anorganische en organische, niet-menselijke communicatie.

 1. Een stelsel van fundamentele informatiewetten beschrijft alle communicatie.
 2. Communicatie vertoont een regelmatig en voorspelbaar verloop.
 3. Informatie blijft behouden totdat een staat van volslagen entropie is bereikt.
 4. Informatie verandert via het communicatieproces altijd van een bruikbare in een mindere bruikbare vorm.
 5. Misverstand en begrip komen voort uit dezelfde bron.
 6. Alle informatie komt voor in discrete eenheden en je kunt niets duiden zonder het te veranderen.
 7. Gegevens worden aan elkaar verbonden door een lijm van associatie.
 8. Alle communicatie is opgebouwd uit symbolen of symbolische verschijnselen.
 9. De betekenis van informatie wordt bepaald door de wijze waarop de symbolen zijn gerangschikt en geïnterpreteerd.
 10. Informatie is geïnterpreteerde structuur.
 11. Alle informatie bestaat uit quarks en leptonen.
 12. Informatiestructuren vergaan en ontstaan zoals alle dingen.
 13. Informatie is ontstaan op een bepaald punt in het verleden en is sindsdien aan het toenemen in complexiteit.
 14. Voor iedere waarnemer ziet fundamentele informatie er eender uit.
 15. Menselijke communicatie verandert voortdurend: geen communicatie is blijvend.
 16. Alle communicatieverschijnselen volgen cycli.
 17. Alle menselijke informatie is opgebouwd uit waarneembare symbolen.
 18. Alles wat informatie verschaft is gebaseerd op dezelfde kosmische code.
 19. Alle menselijke informatie is voortgekomen uit reflectieve analyse.
 20. Alle informatieprocessen zijn verbonden.

Interessante artikelen

De wereld kent grootschalige problemen als daar zijn honger, oorlogen, epidemische ziektes, armoede, ongeletterdheid, gebrek aan vrijheid en scholing. Deze rampzalige situaties bestaan al sinds de ove


Duurzaam handelen is het actuele, menselijke antwoord vanuit de visie op en ambitie tot de  bestendiging van de aardse leefbaarheid.
In de natuur is duurzaamheid het resultaat van een voortdurende bal