Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Eerder schreef ik op deze site, dat het gezegde “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” een mythe is. Een beeld zonder tekst of toelichting leidt alleen tot pure interpretatie bij de ontvanger. Hiermee wordt de boodschap van het beeld ingevuld door de kennis, ervaring en actuele toestand van de kijker/ontvanger. Het is zelfreflectie en louter subjectief. Het beeld wordt geladen door de kijker. Recent vonden twee voorvallen plaats, die aangeven hoe voorzicht we moeten zijn met die subjectieve invulling. Het eerst betreft het filmpje over de schoppende Rotterdamse agente. De afkeer van dit geweld gonsde door alle media, de conventionele zowel als de digitale. Bij nader onderzoek bleek dat er redengevende omstandigheden waren om de bewuste arrestant zwaar aan te pakken. Maar het publieke oordeel was al geveld. We kunnen die aanpak nog steeds afkeuren en niet proportioneel vinden, maar dit staat los van het feit, dat de dronkaard niet zonder meer met (gepast) geweld werd opgebracht en dat het geheel van de gebeurtenis niet kon worden vastgesteld aan de hand van een onvolledig filmpje.

Het tweede voorval stond afgelopen weekeinde in de kranten. De UEFA manipuleerde beelden daarmee de werkelijkheid vervalsend. Protesten klonken op vanuit de media zelf. Tijdens de verliespartij van Duitsland tegen Italië bracht de regisseur een Duitse fan in beeld, die huilde. Het gebeurde nadat de Italianen met de stand 2-0 de wedstrijd leken te beslissen. Achteraf bleek, dat de vrouw een traan liet biggelen tijdens het spelen van het volkslied en dat men die opname later in het beeldverslag invoegde, alsof zij toen door de stand haar tranen de loop liet.

We weten hoezeer geluiden al worden gemanipuleerd en vooral als het gaat om misleidende uitspraken, waarbij personen regelrecht onwaarheid spreken of de feiten verdraaien. De geloofwaardigheid over audio neemt hiermee af. Als straks ook de geloofwaardigheid van beelden diezelfde weg gaat, ook door zelfmisleiding hebben communicatoren alleen nog middelen in handen, die aan geloof hebben ingeboet. Dat wordt het als het zo verder gaat onwerkbaar en verhogen zich de kosten om informatie nog wel geloofwaardig bij ontvangers te krijgen. Dit zou ons moeten verontrusten. Informatie wordt dan als geld, dat in je handen inflateert. De komende verkiezingen en de campagnes en weergaven van speeches en beelden van de lijstaanvoerders nog eens met dit in het voorhoofd volgen kan een leerzame casus worden.

Interessante artikelen

Het ja van het Griekse parlement tegen de bezuinigingsplannen geeft geen enkele garantie op realisatie van de maatregelen. Wat zijn woorden waard? En wat zeggen feiten en lichaamstaal? In feite is Gri


Een mens kan niet bevatten hoeveel de intelligence diensten van landen afluisteren. Met Google Earth kunnen we in de achtertuin van onze buren het knippen van de rozen zien. Sommige spionagesatelliete


De klassieke organisatiemiddelen zijn arbeid en kapitaal ofwel mensen en geld. Zonder mensen geen bedrijf, zonder geld geen productiefactor, tenzij mensen bereid zijn gratis te werken. Door de ontwikk