Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De effectladder van communicatie geeft een prima eerste houvast bij de bepaling van de invloed van een gegeven communicatiemiddel. De humaniora kennen niet veel wetten, maar de afstand van zender tot ontvanger speelt een belangrijke rol in de acceptatie en verwerking van de boodschap. In lijn met het gezegde uit het oog uit het hart. Uiteraard doet de inhoud van de boodschap of informatie er ook toe, maar de onderlinge nabijheid, het aantal zintuiglijke contacten dat gelijktijdig aanwezig is versterkt de invloed. Zo is zichtbaar gedrag van de zender versterkend en werkt, zoals we ten, soms nog indringender dan de informatie zelf. Dat kennen we ook wel als 'goed voorbeeld doet goed volgen.' Twee kwantiteiten bepalen de kwaliteit: de mate van afstand en het aantal gelijktijdig zintuiglijke waarneembaarheden. Als impact zou worden weergegeven door I, afstand door A en waarneembaarheden door W hebben we een gemakkelijk te onthouden 'formule': I=A.W.

In het eerste model treft u de oplopende invloed van de klassieke middelen aan. Het reclamestrooibiljet uit een vliegtuig is een voorbeeld van een laagwaardig overdrachtsmiddel. Er is veel afstand en er is geen zender zichtbaar. Zelfs als er op het biljet een heftige boodschap zou staan –bijvoorbeeld: "Morgen vergaat de aarde" – zullen verreweg de meeste mensen op straat schouderophalend hun weg vervolgen, als zij ȕberhaupt de strooiboodschap al oprapen. Als daarentegen de jongeman of jonge vrouw de verkering uitmaakt, naast elkaars zittend op de bank, wordt de impact zeer heftig en zien we maar al te vaak, dat betrokkenen de confrontatie mijdend in zo'n situatie voor email of een sms-je kiezen.

In het tweede model zijn parallel aan die klassieke effectladder de mogelijkheden van de computer geplaatst. Op alle treden kent dit instrument wel een pendant-gebruik. Eén instrument dekt de hele ladder. Het is mede een hoedanigheid die de populariteit van de computer bepaalt. Dit tweede model helpt te bepalen op welk niveau van de ladder de computer kan worden ingezet gegeven het doel van de zender met zijn boodschap. Doe er uw voordeel mee.

 

Interessante artikelen

Het was weer Troef met Trump. De Amerikaanse president zette de EU onder druk tijdens de NAVO-besprekingen. 2 Procent van het bruto binnenlands product is het minimum dat EU-lidstaten moeten uitgeven


Als gedrag ook communiceert in de zin dat het informatie verschaft in directe of reactieve vorm, dan heeft het veel waarde om goed op elkaar te letten. Om spreken te kunnen ontvangen hebben we oren no


Ede scheelt maar een letter van Eden. In Ede woont de gelukkigste bevolking van Nederland. In Rotterdam ligt de score lager, maar op de schaal van 0 tot 100 vind ik het nog altijd respectabel hoog. Ec