Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De klassieke organisatiemiddelen zijn arbeid en kapitaal ofwel mensen en geld. Zonder mensen geen bedrijf, zonder geld geen productiefactor, tenzij mensen bereid zijn gratis te werken. Door de ontwikkeling van de techniek zijn apparatuur en fabrieken of grote technische installaties ook een essentiële productiefactor geworden. We zien in onderstaand overzicht hoe de deze organisatiemiddelen zich hebben uitgebreid tot een achttal en stuk voor stuk onmisbaar zijn geworden. Daardoor worden ze ook wel aangeduid als kritische organisatiefactoren. Als één van deze onder de maat is, loopt een organisatie het risico ten onder te gaan.

 

 Energie kwam voor de domesticatie van de dieren uit twee bronnen: menselijke spierkracht en de natuur in de vorm van waterstroming, wind en na de uitvinding daarvan het vuur (c.q. verbranding van natuurlijke materialen). In de moderne samenleving is grootschalig gebruik van energie niet meer weg te denken. De fossiele brandstoffen leveren het leeuwenaandeel. De overgang naar meer duurzame vormen ontwikkelt zich gestaag, zij het niet snel genoeg in de ogen van klimaat- en milieuactivisten. Ook andere grondstoffen zijn alom noodzakelijk. In de moderne samenleving is geestkracht in toenemende mate ook een autonome productiefactor geworden in de vorm van kennis en gegevens (data-informatie).

Al die organisatiemiddelen zijn te koop! Mensen middels loon. Geld tegen rente. Spullenboel tegen geld. Ook kennis is te koop in de bijdrage van mensen dan wel processen of informatiegegevens en informatie zelf is in o.a. boeken, programma’s en data ook tegen geld aan te schaffen.

Eén productie- of organisatiemiddel is niet te koop en dat is communicatie. Er zijn mensen en apparaten tegen betaling in te schakelen, maar het proces als zodanig is nergens aan te schaffen. Toch is het een kritisch organisatiemiddel. Die afzonderlijke hoedanigheid van communicatie maakt het proces van de menselijke uitwisseling van informatie tot een wezenlijk ander organisatiemiddel en dus ook tot een andersoortige, kritische succesfactor. Dat komt omdat organisatie en communicatie twee elkaar complementerende en uit elkaar voortvloeiende verschijnselen zijn, waaraan zowel fysische als mentale eigenschappen zijn verbonden. Vanuit dit gezichtspunt zouden communicatiedeskundigen hun vak of beter hun werkgebied nog eens goed tegen het licht moeten houden. Met name waar het gaat om dat onkoopbare, onbetaalbare deel.

Interessante artikelen

Idee “Medisch Noordland”

(Warnerjuli 2011)

  1. De gegevens en de partijen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft twee speerpunten: Healthy Aging en Energie.

Het gebied Eemshaven/Delfzijl komen vier


Minister Wiebes zei, dat hij baalde van de misrekening, waarbij oude energiecijfers waren gebruikt. Zou hij ook naar buiten zijn gekomen als niet de media de echte uitkomst zouden hebben gemeld.

Het