Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De techniek heeft de morele resultaten van oorlogsvoering dramatisch verslechterd. Meer dan ooit in de geschiedenis zijn in de moderne oorlogsvoering burgers in veel grotere aantallen slachtoffers dan soldaten. Het neerhalen van de MH17, achteraf een ten hemel schreiende blunder of niet, is er voorbeeld van. Was de Eerste Wereldoorlog nog vooral een zinloze loopgravenstrijd, waarin soldaten het leven lieten, in de Tweede Wereldoorlog met haar nieuwe militaire technologie sloeg de balans al naar de andere kant door. In de concentratiekampen zaten geen militairen. De bombardementen uit de lucht richtten zich ook op stadscentra (Dresden, Rotterdam). Nagasaki en Hiroshima markeren die omslag ten definitieve. In de blitzkrieg van Amerika tegen Irak zijn relatief gezien nauwelijks soldaten gedood. In de jaren daarna verloren honderdduizenden burgers in dat land alsnog hun leven. In Syrië is het niet anders. Ook niet in Afghanistan of in Gaza, waar soldaten zich met opzet onder de burgers mengen, met Isis niet, in geval van terroristische zelfmoordaanslagen niet. In de stammen- en streekoorlogen in een aantal Afrikaanse landen sneuvelen eveneens meer ongewapende burgers dan gewapende strijders.

Homo rapiens

In één oneliner: militairen aan de knoppen, burgers naar de knoppen. De technologie brengt ons steeds meer in precisie verfijnder wapentuig. Er zijn wel wapenfabrikanten, maar geen vredemakers. Het lijkt er daarbij sterk op, dat ook de economie in brede zin zich niet richt op producten of diensten voor vrede, wel op strijdtuig. Het komt mij voor, dat de wetenschap zich meer dan ooit moet richten op de waarde van vrede en eerbied voor mensenlevens. De geneeskunde doet dit al, maar in preventief opzicht is nog veel te winnen. Juristen houden zich met de rechtvaardiging van gedrag bezig, maar ook bij hun is het adagium voorkomen is beter dan genezen nog onderontwikkeld. De theologie faalt en toont vooral de prediking van geloofsegoïsme en superioriteit. Om maar drie voorbeelden te geven. Het wordt tijd voor een nieuwe wetenschap annex operationele uitwerking: de discipline van de Gouden Regel, maar nu aangaande producten en diensten en kennis van toepassingen net zo haarfijn uitgewerkt als die precisiebommen en die haattaal. Noem het Aurologie. Deze discipline ligt in het verlengde van de nietsontziende evolutie van aanpassen om te overleven ook door andere wezens te verdrijven of te doden en van de biologie met het adagium eten of gegeten worden. Overleven vergt voortaan eerder een mentale dan fysieke aanpassing, Van eten of gegeten worden, naar weten of gewist worden. De Gouden regel als grondwet in de geesteswetenschappen. Waardevrij ten opzichte van het oude denken, maar stoelend op onze geschiedeniskennis, de vastgestelde behoefte aan een hogere moraliteit en het verworven inzicht. Dan pas kunnen we spreken van de homo sapiens in plaats van de homo rapiens.

Interessante artikelen

Journalisten houden niet van woordvoerders, pr-publiciteitzoekers, beleidspromotiezoekende voorlichters en spin doctors. Toch congresseren communicatoren hier met enige regelmaat over. Al 40 jaar. Kun


Als een land alleen maar kan bezuinigen door de lasten te verhogen en bezittingen te verkopen, zoals centrales en havens, zijn er twee mogelijkheden. Of het land zit al op de bodem of het weet waarach


De uitzetting van mevrouw Boesma, FD-correspondente in Turlije had niets te maken met het benemen van persvrijheid. Jinek was allesbehalve objectief gisterenavond en twee gasten vlogen mee de bocht ui